The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » България » Древна България » ЗАКЛЮЧЕНИЯ за сегашния генетичен пул на 97.5% от българите по хаплогрупи

България » Древна България

ЗАКЛЮЧЕНИЯ за сегашния генетичен пул на 97.5% от българите по хаплогрупи Изпрати E-mail
България - Древна България
Дата на публикуване: 04 Юни 2013
Публикацията е прочетена: 13621 пъти

Генетичния пул по хаплогрупи на 97.5% от българите доказва защо чрез генетичният дрифт на 1250 поколения сме по-европейци от европейците?

Встъпителни пояснения:

Хаплогрупите са хромозомни структури на човешката ДНК, обозначавани формално с главни букви от латинската азбука, а хаплоподгрупате  - с комбинация на малки  букви от латинската азбука с цифри и представят клоните на родословното дърво на човечеството. Хората, причислени кам една и съща хаплогрупа, са потомци на един и същ прародител – носят едни и същи характерни мутации на хромозомите в структурата на собствения им ген. Генетиците приемат, че в едно столетие има 5 поколения. Следователно в 25 хилядолетия, колкото е възрастта на хаплогрупа I, се вместват 1250 поколения.

Данните:

Синтезирано в Сегашния генетичен пул на 97% от българите по хаплогрупи  показах, че приблизително от 1400 теста в периодо 2008-2011, генетичния пул на съвременния българин е кристално ясен и в синтезиран вид изглеждат така:

 • 1. Хаплогрупи I, J и E (балкански хаплогрупи) - около 67 % от съвременните българи, сл. потомци на старото балканско население – траките, наричани гети, и предтракийското население пелагсите, наричани от елините още "пелагри" или "пелгари";
 • 2. Хаплогрупи R1а, R1b, G, H, L и М (азиатски хаплогрупи) - не надхвърля 30% от съвременните българи.

Тествани:

В тези 1400 теста участват български граждани със саморъчни декларации, че не са турци, цигани, помаци, евреи и пр.

Заключения:

Заключенията и след това обосновката представям в курсив (подчертан италик  или текст в червен цвят), който съм извел от обемистия анализ на хаплогрупите, направен от генетици в Европа и/или наши генетици.


1. Хаплогрупи I, J и E (балкански хаплогрупи) са установени в около 67.5 % от съвременните българи като потомци на старото балканско население – траките, наричани гети, и предтракийското население пелагсите, наричани от елините още "пелагри" или "пелгари";.
 • 4,5% носим гените на хаплогрупа I. Хаплогрупата I е най-старата хаплогрупа в Европа и вероятно единствената, която напълно произлиза оттук. С други думи, най-вероятно кроманьонците произлизат от тази хаплогрупа. Генетиците смятат, че първите представители на хаплогрупата I са пристигнали в Европа от Близкия изток (като хаплогрупа IJ) преди около 30000-45000 години, а впоследствие тази хаплогрупа се е развила като I преди 25 000 години;
 • 19.5% от българите принадлежим към хаплогрупа I2a, най-вече тези в Добруджа, Северна България и в и около Софийското поле;
 • Хаплогрупа I2a1 (M26 от Сардинския тип) бе намерена наскоро в неолитни кости от Франция, заедно с хаплогрупа G2a.
 • 1,5% сме от хаплогрупа I2b;
 • 3% сме от хаплогрупа J1;
 • Хаплогрупа J има общ произход с хаплогрупа I и се разделя на два основни клона – J1 и J2. Cемитската група J1 се среща сред арабите с доста висок процент (70%) и е характерна за около 30% от евреите. До момента е открит един българин от тази хаплогрупа, произлизащ от източната част на Странджа. J2 е типичната тракийска хаплогрупа, пренесена от Месопотамия през Мала Азия на Балканите преди 10-12 хиляди години (Схема 3). Tя e силно разпространена в Южните Родопи, Беломорска Тракия и крайбрейните райони на почти цялото Средиземноморие. Поради това се смята за характерен маркер на елинистичната експанзия над Средиземно море.
 • J възниква преди около 45 хил. г. в Близкия изток или Кавказ, но в Европа се появява много по-късно - преди около 8 хил. г., вероятно с първите неолитни заселници. Главният път, по който те проникват на Стария континент, пресича диагонално Балканите.
 • 7,9% от хаплогрупа J обхваща българите и на практика почти изцяло е представена от своята подгрупа J1 (7%). От всички J в Европа над 4/5 спадат към подклона J1.
 • 24% от българите притежават ген от хаплогрупа Е1b1b;
 • 4% от българите притежават ген от хаплогрупа Е1b1b1а2 (алфа-кластер), появил се на Балканите преди 12-10 000 години.
2. Хаплогрупи R1а, R1b, G, H и L (азиатски хаплогрупи) - не надхвърлят 30% от съвременните българи.
 • 10 % от хаплоподгрупата R1b1b2 (M269). Трябва да се отбележи, че този ген е възможно да е навлязал и частично от Кавказ към Балканите, тъй като в този период Черно море е било все още езеро.
 • До този момент, предвид малкия брой тествани, не са открити българи потомци на западноевропейските келти с R1b1b2 (M269), въпреки исторически известните ни нашествия на дунавските келти и готи над траките.
 • Хаплоподгрупата R1b1b1 (М73) се заселва в Таримската котловина, много лесно ще се открие дали прабългарите са донесли този ген до Балканите.
 • Хаплоподгрупата R1b1b1 се среща също при уйгурите към 20 %.
 • Хаплоподгрупата R1b1b1 в някои райони на Западна Европа –  до 70% от населението.
 • 4.5 % от хаплогрупа G;
 • 0.1 % от хаплогрупа H;
 • 0.4 % от хаплогрупа L;
 • 0.2% от хаплогрупа М.

Обосновка:

Защо сме по-европейци от европейцте?
На картата се вижда разпространението на хаплогрупата I в съвременна Европа


Image Карта на разпространението на хаплогрупата I в съвременна Европа

 

Шведите преди 2 години лансираха т.н. “готски синдром”, т.е., готите да са разнесли хаплогрупата I из Европа, синдром, базиран единствено на 50-60% на хаплогрупата I там.

Но, има едно но.
Свободните от ледници места съвпадат частично с дистрипуцията на хаплогрупата I в Европа, което дава основания на абсолютното мнозинство антрополози да приемат умерено позитивно хипотезата, че хаплогрупата I е от палеоевропейски произход, намерила е убежище от ледовете в сегашна причерноморска Украйна, репопулирала се  в Европа преди 15 хил. години и е била пометена от Европа след масивно нахлуване от изток на прото-индоевропейците, а и много други племена.

 Image Карта на евентуалните климатични "убежища при последното ледниково заледяване на Европа (Last Glacial Maximum) преди около 20 хил. години

Горните две карти дават основание на мнозина антрополози да твърдят, че хората от хаплогрупата I са палеолитното или поне мезолитното население на Европа.

 

Аргумент 1: При шведския  “готски синдром”, при които хаплогрупата I има един от локалните си максимуми (тъмно-виолетовите зони горе), направиха едно амбициозно изследване на антично ДНК на скелети на ловци от мезолита, които се предполагаше да са от хаплогрупата I, и така да потвърдят теорията. Обаче не успяха да я потвърдят, защото скелетите се оказаха от хаплогрупата N , разпространена днес между сибирските ловци, угрофините - т.е. финландци, а най големия афинитет беше със самоедите и лапландците - което показва забележителен континуитет между тези хора и мезолитното население на Скандинавието. Резултатите бяха посрещнати с голямо разочарование в Шведите - връзката между палеолитни европейци и съвременните хора от хаплогрупата I изглеждаше толкова очевидна. И на доказаха, че европейците произлезат от там, т.е., не гетите, а готите са оформили генетичен пул на сегашна Европа.

Аргумент 2: при изследване на сръбските хаплогрупи през 2008 година сърбите извадиха доказателства за неотдавнашна демографска експанзия на хората от хаплогрупата I в Сърбия - т.е. тази хаплогрупа може и да е възникнала преди 15 хил. години, както и хърватската концепция за хаплогрупата I като основна хаплогрупа на протославяните заедно с Р1а. Обяснението за експлозията на хаплогрупата I в тези области можи да се свърже с трасето на хаплогрупата I по картата на нейните пиковете в съвременна Южна Европа

Аргумент 3: Хаплогрупата I се приема от генетиците, че е от преди около 20-25 хил. години.

Хаплогрупата I идва от няколко етнически кохерентни групи население, запазила се е и до сега в Южна Украйна и Причерноморието от палеолита до днес, т.е., надживели са многобройните, много масивни, много кървави и много демографски-разрушителни некохерентни нашествия, които са ставали през Южна Украйна. А от палеолита до днес това са индоевропейци, иделци, пелагси, гети, траки, утигури, хуни, авари, монголи, маджари, печенези, узи, кумани, прабългари ...

За тях Южна Украйна е вратата към Европа през Балканите тогава.

 

Аргумент 4:  Ето трасето на хаплогрупата I на долната карта (направена също от генетици в Европа) е по географската периферия и повтаря някои от пиковете на хаплогрупата I в съвременна Южна Европа.

 

Image

 

Възможно ли е готите да са разнесли хаплогрупата I из Европа, а не палеолитните европейци (каквито сме генетично ние)? Абсурд.

Това изглежда напълно невероятно.


През VІ век сл. Хр. Прокопий Кесарийски, черпейки данни от българите, нарича кимерийците утигури.

Image


А както споменах, хаплогрупата I (М223, М423) идва от няколко етнически кохерентни групи население, запазила се е и до днес в Южна Украйна и Причерноморието.

Изводи:

 • Ние сме европейци, а не азиатци;
 • Не сме смес от народи и раси, а в основата сме траки и от предтракийско население на Балканите – пелагсите, наричани от елините още "пелагри" или "пелгари", римляните – "пеласки" (пелазги, белазги);
 • Категорично е опровергана вече теорията за тюркския произход на българите. Типични за турците са майчините хаплогрупи HV, H4, H20, U1, U3, U6 и X, които при българите или въобще не се срещат, или са в пренебрежимо малък процент. Друга азиатската хаплогрупа М при тях се открива в 10%, а при нас е 50 пъти по-малка - тя е под 0.2%;
 • Близки сме до украинците, поляците и хърватите, както и до жителите на Северна Италия и донякъде до гърците.

Други факти:

§ защо                      България от четвърт век насам е заплюта от промоутърите на Новия Световен Ред (НСР) като територия на експеримента!

 

/Обобщенията са по

хаплогрупите в Bulgarian DNA Project и

хаплогрупите в Европа

 

/ЗА ПЛЕВЕН ОНЛАЙН ПОРТАЛ:

д-р инж. Никола Тодоров, доцент

Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:225 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).