The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » България » Артефакти по българските земи » Пеласги, Протобългари и Траките. Обетованата земя и еврейската омраза към днешните българи (ч.1)

България » Артефакти по българските земи

Пеласги, Протобългари и Траките. Обетованата земя и еврейската омраза към днешните българи (ч.1) Изпрати E-mail
България - Артефакти по българските земи
Дата на публикуване: 18 Март 2013
Публикацията е прочетена: 12600 пъти

В НАЧАЛОТО БЯХА АРИЙЦИТЕ, ПРЕДЦИТЕ НА ИДЕЛЦИТЕ

СЛЕД ТОВА ПРОТОБЪЛГАРИТЕ и ПЕЛАСГИТЕ СЕ ОБОСОБЯВАТ ОТ ИДЕЛЦИТЕ

ПРОТОБЪЛГАРИТЕ СА ЯДРОТО НА ТРАКИЙСКИТЕ ПЛАМЕНА


Начални исторически жалони:

иделци и останалите арии - ХХХ-то хил. пр.Хр. 

пеласги - ХII-то хил. пр.Хр., преди Неолита

 • - Херодот свидетелства, че земята наречена по негово време Гърция в миналото е наричана Пеласгия.
 • - Страбон твърди, че в древността цяла Гърция е била населена с пеласги.
 • - Плиний Стари пише, че Пелопонес е носил името Пеласгия, а Хемония е наричана Пеласгийски Аргос.
 • - Пеласгите в Аркадия са наречени от Аристотел - хората отпреди месечината - Пра-Селени (Proselenes, proselenoi) - Селене е богинята на месечината.

прототраки и пеласги - VII-мо хил. пр.Хр., от времето на Неолита

(А пеласгите са посочени в Библията под името филистимляни)

траки – до VI век сл.Хр.

 • - Платон пише: "У траките се намирали много книги... Купища книги от Орфей и Музей".
 • - Ксенофонт също съобщава, че: "У траките се намирали и много книги."
 • - Еврипид: "На тракийски таблички е записано Орфеевото слово".
 • - За подобни таблички пишат и Платон, и Питагор, и Хераклид.

хети и фриги - XIV век пр.Хр.

гърци - тъмнокожо малцинство в държавата на пеласгите - XV век пр.Хр.

 • - Херодот казва, че гърците са нашественици в днешните си земи и, че гърците идват от Африка ( История, VI- 53).
 • - пак Херодот - погребалните гръцки обичаи са като на африканските номади (История -IV-190).
 • - пак Херодот - типичната гръцка дреха е от африкански произход (История -IV-189).
 • - Плиний Стари и Страбон също са на мнение, че гърците идват от Африка (Плиний, Естествена История- VII. LVI.195-198, Страбон, География -VII, 7. 1).
 • - Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите
 • - "Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил." ( http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html).
 • - Генетично изследване на различни учени доказа, че гърците са роднини на африканците http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506).
 • - Гърците напускат Египет когато Ахмозе изгонва хиксите -1550 пр. Хр.
 • - Пеласгите нападат Египет през 1150 пр. Хр.
 • - Херодот още твърди, че ахейците не са гърци и, че ахейците са местно население, а дорийците-данайци са нашественици...( История, VIII-73 ).
 • - Херодот е йониец, а според него самия, йонийците са гърцизирани пелазги, такива са Левкип и Анаксагор, а
 • - Орфей, дал музика на гърците е тракиец,
 • - Линей е също тракиец,
 • - Тамир е също тракиец,
 • - Клеофон е от тракийски произход,
 • - Хермий Атарнейски е тракиец,
 • - Дионисий Тракиец е този, който създава първата гръцка граматика,
 • - художникът Бригос е тракиец.
 • - Хегел казва, че до Питагор сред гърците науката била непозната и последният бил почнал да я въвежда. Интересното е, че Питагор всъщност пренася египетски знания и идеи и ги присажда сред гърците
 • - Аристотел е "метек", тоест атиняните са го имали "втора ръка" елин.
 • - Платон изразява отношението на гърците към труда. За гърка труда е робска работа. Той не знае от коя страна се сади житото и от коя се жъне, знае само да граби и убива, а после да философства.
 • - Гърците считат, че около V век пр.Хр., всичко важно гърците вече са го написали и направили.
 • - Елини и гърци да не са едно и също.
 • - Предгръцките селища от Крит като Гординия (Гортиния), Пергам, Даво, Кносос са само варианти на тракийските Гордиум, Пергам, Дава, Книшава.

Артефакти:

3вездна карта_1 на траките 

Image Звездната карта от Сборяново

ТРАКИЙСКИТЕ надгробни могили в археологическия резерват „Сборяново", недалеч от Исперих, са строени като огледална проекция на звездното небе и крият астрономическа информация, по-стара от вавилонската.

Разположението на могилите отговаря на някои групи звезди от видимата небесна сфера на нашата географска ширина и по-точно на съзвездията Малка мечка, Жираф, Колар, Персей, Касиопея, Гущер, Цефей и Дракон. Го лемината на могилите съответства на яркостта на съответните звезди.

Хипотезата за Сборяново като гигантски античен астрономически комплекс се подкрепя и от т.нар. „Загадъчен камък", от крит в преддверието на централната гробна камера на Царската гробница в Свещари. Според астронома проф. д-р Владимир Дерменджиев от Астрономическата обсерватория към БАН камъкът крие древна астрономическа информация.

Все още никой не може да каже с каква цел е построена звездната карта. Едно е сигур но прецизността, с която не бесният свод е „прекопиран" върху земята, говори за изклю чителните геодезически умения на траките и познанията им за Космоса.

През януари т.г. в пещера в областта Вале Даоста, Италия, беше открито праисторическо изображение на съзваздието Плеяди и това се превърна в световна сензация.

Звездната карта от Сборяново е далеч по-сложна и интригуваща и има шанс да се превърне в археологическата сензация на годината, коментират астрономи.

Хипотезата, че тракийски те надгробни могили в Лудогорието са построени като огледален образ на звездно то небе, е предложена от 76-годишния историк и бивш директор на музея в Исперих Йордан Стефанов.

„Всичко започна,след като в ръцете ми попадна архео логическа карта на резервата „Сборяново". Картата беше изработена по поръчка на Стоян Стоянов, директор на музея в Исперих, който незнайно защо упорито я беше крил близо десет години", спомня си Стефанов.

Набитото око на бившия музеен директор веднага забелязва предварителната планировка на надгробните могили в Източния и Запад ния некропол, които напо добяват съзвездия. Ориен тацията спрямо звездното небе се среща и при останалите 17 струпвания на надгробни могили на територията на т. нар. Стомогилие, както е известен археологическият резерват „Сборяново". Без да се колебае нито за миг, Стефанов „заема" картата от музея за няколко дни и тайно прави хелиографски копия.

„Когато разгледах детайл но копията, открих загадъч но разстояние от 1900 метра. То се повтаряше пет пъти между различните обекти в Сборяново. С тази мярка бяха означени началото и краят на могилните некрополи, както и разстоянието от Свещарската могила до култовия комплекс „Демир баба теке", който в миналото е бил централно светилище на траките", обяснява Стефанов.

Първоначално хипоте зата за звездната карта на траките е приета скептично от българските археолози. Стефан Йорданов твърди, че бившият директор на Археологическия институт към БАН, историкът проф. Велизар Велков, лично спира публикация, която цели да популяризира хипотезата. Проф. Велков се аргументира с това, че преди 2500 години, когато са строени мо гилите, съзвездията са има ли различно разположение в сравнение със сегашното и надгробните съоръжения не биха могли да бъдат тяхна огледална проекция„Това не е така. Разлика та между разположението на звездите днес и преди 2500 години не е чак толкова голяма. Тя се усеща осезаемо чак след 7000 г.пр.н.е. и се увеличава, колкото повече отиваме назад във времето", опровергава твърденията на проф. Велков Йордан Стефанов.

„Районът е обитаван още преди 7 хил. години. По-късно е населяван от тракийско то племе гети, от славяни и прабългари. Всички те са притежавали богата астро номическа култура. Например тракийските жреци са познавали поименно близо 500 звезди", обяснява Стефанов.

Йордан Стефанов започва изследването на могилите в Сборяново през далечната 1974 г. В продължение на три години историкът кар тотекира над 280 могили, групирани в 19 некропола, както и останките на 57 антични селища „Като директор на музея в Исперих, разполагах с поч ти неограничени парични средства и направих т.нар. фотограметрични снимки па територия от 295 кв.км. Хвърлихме общо 1,18 млн. стари лева, но си струваше", разказва Стефанов. Институтът по геодезия и картография също облита местността и изготвя картни листове в мащаб 1:2000.

„Проф. Никола Николов от Института по астрономия към БАН, който е един от най-изявените учени в света, изучаващи античната астро номия, взе картните листове и с помощта на компютърна програма върна с 2500 годи ни назад разположението на звездите. Откри, че повечето от 250-те могили, групира ни в 19 некропола, съставят общо 44 съзвездия, десет от които се повтарят. Откри също така, че големината на всяка могила съответства на яркостта на звездата, която изобразява", обяснява Йордан Стефанов.

„Могилите носят опреде лена закодирана информация но все още не можем да кажем каква. За целта трябва да бъде направено комплекс но интердисциплинарно из следване, в което да бъдат включени археолози, астро номи и геодезисти", коментират археоастрономи.

Историкът Йордан Стефанов смята, че грешката на българските учени е, че търсят аналог на звездна та карта от Сборяново сред други археоастрономически обекти по света.

„Те просто не могат да допуснат, че тракийската цивилизация е била в състояние да създаде нещо толкова грандиозно и новаторско, каквото е звездната карта от Сборяново - уникален феномен без аналог в целия свят", категоричен е Стефанов.

Според историкът най-голямата загадка е как архитектът, маркирал местата на повече от 250-те могили, е направил така, че замисълът му да се изпълнява цели три столетия. В момента Йордан Стефанов, който е председател на археологическото сдружение „Хелис", търси $15 хил. за закупуването на модерен геодезически комбайн. С негова помощ с много голяма точност ще бъдат измерени разстоянията между отделните могили и щe бъде избегнато отклонението, което се получава при измерване от въздуха. Така хипотезата му ще бъде доказана веднъж завинаги и звездната карта от Сборяново ще се превърне в археологическата сензация на годината, привличайки тълпи от туристи в Лудогорието.

3вездна карта_2 на траките 

Част от "звездна карта" върху глина от прототраките"

"Част от "звездна карта" от периода на прототраките е открил археологът Венцислав Гергов от Плевен, съобщава в брой от 2009 г. седмичникът "BG Север". Според Гергов находката, изобразяваща къс от звездното небе, е уникална за България. Новият оригинален археологически експонат представлява глинена плочка с размери 15 на 13 сантиметра и вероятно е част от доста по-голяма "звездна карта". Откритието е направено в местността "Стражица" край село Лепица, уточнява Гергов пред изданието.

Находката потвърдила миналогодишна хипотеза на доц. Алексей Стоев, че прототраките, които се проявявали и като астрономи, имали древна обсерватория по тези места, твърди Гергов. Според него хълмът, на който са правени разкопките, бил много подходящ за наблюдение на звездите. Предстои глиненото парче да бъде проучено и да стане ясно кое съзвездие изобразява и по кое време на годината, пояснява неговият откривател пред вестника.”
Следва... ч. 2За Плевен Онлайн Портал:

Д-р инж. Никола Тодоров, доцент


‹ Предишен   Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:297 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).