The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » България » Скритата История, която не познаваме » Национален празник, Санстефански мирен договор и Голямото прекрояване на България

България » Скритата История, която не познаваме

Национален празник, Санстефански мирен договор и Голямото прекрояване на България Изпрати E-mail
България - Скритата История, която не познаваме
Дата на публикуване: 03 Март 2013
Публикацията е прочетена: 17015 пъти

Защо 3 март не може и не трябва да бъде национален празник?

Държавен празник, Да!

Санстефанският мирен договор е сключен между Русия и Турция на 19 февруари ст. ст. / 3 март нов ст., 1878 г.

Последният член, Чл. 19 от оригинала на договора гласи:

«

 • Военните обезщетения и загуби, причинени на Русия, които Н. В. руският император рекламира и които Високата порта се задължава да му заплати, се състоят от:
        • а) 900 милиона рубли военни разходи (поддържане на войската, доставка на материали, военни  поръчки),
        • в) 400 милиона рубли загуби, нанесени на южните брегове на страната, на износната търговия, на индустрията и на железните пътища;
        • с) 100 милиона рубли вреди, причинени в Кавказ вследствие нашествието;
        • d) 10 милиона рубли вреди и загуби на руските поданици и институти в Турция.
        • Всичко: 1410 милиона рубли.
        • Като взема в съображение финансовите мъчнотии на Турция и в съгласие с желанието на Н. В. султана, руският император се съгласява да замени плащането на най-голямата част от изброените суми в предшествуващия параграф със следните териториални отстъпки:
        • а) Тулчанския санджак, т.е. окръзите (кази):
        • -Килийска, Сулинска, Махмудийска, Исакчанска, Тулчанска, Мачинска, Бабадажка, Хърсовска, Кюстенджанска и Меджидийска,
        • - както и островите на Делтата и Змийския остров.
        • Не желаейки да си присъедини тая територия и островите на делтата, Русия си запазва правото да ги размени срещу частта от Бесарабия, откъсната по Парижкия договор от 1856 г. и ограничена на юг от талвега на Килийския ръкав и устието на Стари Стамбул. Въпросът за разделната водна линия и за риболовството ще бъде уреден от една руско-румънска комисия в течение на една година след ратифициране на мирния договор.
        • в) Ардахан, Карс, Батум, Баязид и територията до Зоганлуг (следва описание на границата).
        • с) Териториите, упоменати в параграфи а и в, се отстъпват на Русия като равностойност за сумата 1 100 милиона рубли. Колкото се отнася до остатъка от обезщетението без десетте милиона рубли, дължими на руските интереси и институции в Турция, или 300 милиона рубли, начинът за изплащането на тази сума и гаранцията, която ще се даде за нея, ще бъдат уредени по съгласие между руското императорско правителство и това на Н. С. султана.
 • ---
 • Сан Стефано, 19 февруари (3 март) 1878 г.
  (п) Граф Н. Игнатиев
  (п) Нелидов
  (п) Сафвет
  (п) Саадулах
  Ратификациите на този договор бяха разменени в Санкт Петерсбург през м. март 1878 г.
  »

Територията на България е определена, съгласно Карта-Анекс към договора от Сан-Стефано.

 

Image Карта-Анекс към договора от Сан-Стефано


Видно е от горната карта, че 3 големи български области, очертани с виолетов цвят, остават отвън даже и на Посланическата конференция в Цариград 1876-77 г.:

 • 1) От член 19 се вижда, че Българска Северна Добруджа (Тулчански санджак) се дава на Русия + малко земя в Кавказ, срещу 1 милиард и 100 милиона рубли, които Турция дължи на Русия по силата на същия този член 19. След това Русия отстъпва Северна Добруджа на Румъния, срещу Бесарабия, която и е била отнета в резултат на Кримската война през 1856 година. Така Русия си връща излаза на река Дунав. От бившата турска територия Тулчански санджак, Русия си запазва само най-северния ръкав на Дунав и Змийския остров.

В сиво са териториите, от Северна Добруджа, които Русия запазва за себе си.

 • 2) От горната карта се вижда, че в Турция остава долината на Долна Марица и Арда, населени предимно с българи.
 • 3) От същата карта се вижда, че и долината на Българска Морава, Нишава и Тимок остават в Сърбия.

За малка компенсация, в Сан-Стефанска България са включени и не-български области:

 • - Района на Корча и района северно от Дебър, населени с албанци,
 • - районите на Лагадина, Орфано, Кавала и други, населени предимно с гърци.

Но...

Великобритания, Австро-Унгария и Германия се намесват и налагат Берлинския договор.


Идва Берлинският конгрес, провел се в Берлин от 13 юни до 13 юли 1878 г., нов стил. В последния ден е подписан Берлинският договор (1 юли / 13 юли 1878 г.), който унищожава разпоредбите на Санстефанския мирен договор от 3 март 1878 г. между Русия и Османската империя.


Какво е ставало през тези 100 дни (и нощи)?

Историята мълчи!


България? - всички знаем от историята как изглежда България до 1885 г.


Тук възниква:

Съвсем друг въпрос - въпросът за истинските причини за Руско- Турската война 1877-1878 г., наречена освободителна.

Геополитически:

Руско-турската война от 1877/78 е ПЪРВАТА ПЕТРОЛНА ВОЙНА В СВЕТА - чужди и наши историци крият този геополитически задкулисен акт на Ротшилдови като единствената причина за поредната руско-османска война.

 

И по фарисейски да го представят за Ренесанс на Балканите, едва ли не.

 

За вековно поробените от султана християни – един подарък "Освобождение" – защо не?

 

Докато 3-ти март е само една еманация на геополитическия задкулисен акт на Ротшилдови!

За каква нова държавност говорим на 3-ти март?

Вече 23 години един държавен празник спокойно минава за най-големия национален празник, което означава само едно - че не познаваме истинските подмолни процеси в нашата превратна хилядолетна история.

Историците добре знаят, че държавата, плод на Руско-турската война, е невзрачно джудже спрямо огромния демографски, социален и културен капитал на българското Възраждане.


На самата дата 3 март 1878 г. е имало вече една над петнадесетвековна ДЪРЖАВА - БЪЛГАРИЯ!


За каква нова държавност говорим на 3-ти март?

Знаят историците, но си мълчат или обвиняват Великите сили.

Онова, което прави българската държава след 1878 г., е главно да губи пазари и да произвежда чиновници, така както губи територии и да произвежда войници, офицерство и армия.

Както и да произвежда много храна - да храни част от воюващите "великите сили" в Европа!

Германия не я ли хранихме и през първата, и през втората световна война? И какви репарации плащахме ...?

А Съветския Съюз от 1944 до 1990 г.?

 

Руско-турската война от 1877/78 е просто

ПЪРВАТА ПЕТРОЛНА ВОЙНА В СВЕТА,

предизвикана от еврейската династия Ротшилдови заради кавказкия нефт - една концесия, отстъпена им от шведските евреи - братята Нобел, десетилетие след Кримската война 1853/56 г.

 

Това твърди и един честен евреин-неисторик, но противник на ционизма - английският евреин Дейвид Айк.

 

Така че, за 3 март трябва ли да мислим, че дължим самата дата на евреите, респ. на династията Ротшилдови - колкото и невероятно да звучи - като един подарък, наречен "Освобождение" от страна на алчните за световния нефт Ротшилдови тогава, а сега още повече?

Разбира се, че НЕ!

Ротшилдови подготвиха Руско-турската война от 1877/78 веднага след Кримската война, за да овладеят от Османката империя подстъпите към кавказкия петрол, за да охраняват първия нефтопровод в света "Баку-Сухуми", да контролират  преноса му през Черно море до Варна, после по ж.п. линията до Русе, а от там с шлепове по Дунав към европейските столици, току-що преминали от свещи към осветление с газолайн.


Представяте ли си какво е било в дворците във Виена, Париж и Лондон, когато след Кримската война преминават от лоените свещи за осветление с газови лампи?

Направо: Революция в буржоазния европейски стандарт тогава!

Подобно на Едисоновата революция с електрическата крушка  в първите години на ХХ-ти век в САЩ!


А през 1878 г., за поробените от векове от султана християни – един подарък "Освобождение" – защо не?

И друго:

Не стана ли факт на 3 март осъществяването на пророческата мисъл на Дякона Левски от предсмъртното му писмо до нас, която никога не трябваше да се сбъдва, според него:

"И не забравяйте – Аз неведнъж съм ви казвал: Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби. Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.”

Колко гениално Великият син на България е уловил замисъла на "търговците" на петрол и подаръка "Освобождение"!

За каква нова държавност говорим на 3-ти март?

Почти 21 месеца преди това на Балканите се случват и още няколко интересни от днешна гледна точка събития. На 30 май 1876 г. султан Абдул Азис е свален от власт и 4 дни по-късно заклан в министерския съвет. Заговорниците начело с Мидхат паша качват на престола душевно болния Мурад V, който скоро е свален и на турския престол идва удобния за целите на Родшилдови - Абдул Хамид II.


Султан Абдул Азис, макар един от реформаторите на империята, както пише Дейвид Айк, е бил твърдоглав и опърничав (contumacious) – не искал да отстъпва и да не дава достъп нито до Кавказките петролни полета и областите до петролопровода към Сухуми, нито е бил склонен да отстъпи част от Палестина за “исконен бащин дом” на евреите, лелеещи за това  от векове.


И какво остава да се направи при подобни случай в световната геополитиката?

И то по линия на Първата в света нефтена геостратегическа политика!


Остава, като начало Великият везир и таен масон Мидхат паша, да му спретне такъв заговор, че опърничавия султан да бъде заклан като свиня на 4 юни 1876 зад портата и под купола на Топкапъ сарай (министерския съвет).


Погледнато обективно

- Къде бе тръгнал Абдул Азис срещу "своите създатели" и на създателите на империята през вековете -

дори има достатъчно архивни документи (Ватикана, Гърция), че венециански банкери-евреи са финансирали през столетията походите на османците -  от 3-тия султан Мурад І, до 10-тия вкл. - Сюлейман І?


Остава да бъде подготвен и Александър ІІ да освобождава някакви християни на Балканския полуостров (а всъщност, да завоюва част от Кавказ, областите по продължението на петролопровода (1-вия в света) и пристанищата на Черно море - Сухуми и около Сочи).

Като че ли в незапочналата бъдеща война, петролния привкус започва да се усеща.

Замисълът е бил в тези междуособици да бъде убит и Мидхат паша, който по това време е велик везир, но той предварително се договаря (като масон) за живота си. Започнало е и е потушено с голяма жестокост Априлското въстание. Пак през юни 1876 е избухнала и Сръбско-черногорско-турската война, която през октомври ще завърши с разгром на двете балкански държави. На 17 октомври турската армия на Абдул Керим паша им нанася решително поражение при Джунис, с което си открива пътя към сръбската столица Белград.


А Мидхат паша, още като валия на  Дунавския вилает и масон в ложа "Али Коч", вече е построил ж.п. линията Варна - Русе за извозването на бъдещия "кавказкия газолайн" по Дунав към Виена.

Годината е 1865.
И два пъти става  Велик везир на Османската империя - 31 юли 1872– 19 октомври 1872 и 19 декември 1876– 5 февруари 1877.

И никой не споменава (ако споменава не обяснява), от столетие и кусур вече, че:

 • ·                     Православна Грузия е освободена от дядоивановата Русия през 1878 година. Защо?
 • ·                     От общо 220 000 убити (руси, румънци, финландци и опълченци), 150 000 руски щика падат на Кавказ. Защо? И как така 150 000 убити за Кавказ!

Защо ли?

 • ·                     А първия нефтопровод в света не преминаваше ли през Грузия - от Баку до Сухуми? И от кого беше построен този нефтопровод? Не бяха ли Ротшилдови през 1862 г.?
 • ·                     Защо ли бе построена ж.п. линията Варна - Русе? Като че ли не за извозването на бъдещия "кавказки газолайн" по Дунав към Виена, а да се вози раята на вилаета на трен ли? А годината не бе ли 1865?
 • ·                     А Сухуми не беше ли владение на султана преди войната, а не стана ли руско владение след войната?
 • ·                     А тайният наблюдател на Сан-Стефанския договор, младият барон Едмонд дьо Ротшилд не отплаваха ли с Великия княз Николай Николаевич заедно за Тбилиси в лятната резиденция на Романови, веднага на другия ден след подписването на Договора на 3-ти март, за да празнуват победата, там...? (Тук, една любопитна подробнаст - Дейвид Айк доказва, че при 3-седмичното празнуване младият барон е хванал за прелестните части младата перачка (laundress) в двореца, 19-годишната "Кеке" (Екатерина Джугашвили) и на 18 декември 1878 се пъква на бял свят момченцето Йо̀сиф Висарио̀нович Ста̀лин. Но това е друга тема)

Е, сега трябва да ни е ясно - поне малко - за петролния привкус на Руско-турската война от 1877/78.

Много въпроси, на които "историците ни" все още мълчат... или пишат по съгласувани "научни" конвенции.

А каква бе България след това!

До и след 1885 г.

Едно полупатриархално, неразвило буржоазни структури общество. Безсилна в смислените неща, държавата може да бъде страшно ефективна, когато е за беля. С руски генерал-губернатор или без него.

Докараха ни и Фердинанд. България вече като държава можеше да облече и въоръжи 700 000 души (със обствените им пари, взети като данък) и да ги хвърли срещу Турция например, която тогава изпуснала кавказкия, но все още държи персийския нефт.

И пак в интерес на Ротшилдови.

Накрая те все пак с помощта на на новотурците и Мустафа Кемал паша успяха да сложат ръка на залежите в Персия чак след 1908 г. и заветната мечта е постигната. Та чак до днес.

Ето защо 3 март не може да бъде национален и държавен празник.

Да се  празнуват резултатите от ПЪРВАТА ПЕТРОЛНА ВОЙНА В СВЕТА е меко казано заблуда.

 

Да, 3 март може да бъде само историческата за България дата-празник за края на 500-годишното турско робство.

Държавен празник, Да.

На 3 март може само да се отбелязва на държавно ниво заслугите в името паметта на загиналите през войната и всички мъченици по време на турското робство.

 

Единствено възможният национален и държавен празник би бил 24 май.

 
/плевен онлайн портал
Автор: д-р инж. Никола Тодоров, доцент

За справка:

Из историята на нефта и глобализацията на Света през 19 -ти век

1836

Равинът Kaлишер убеждава Ротшилдови  да инвестират в Палестина. Те обаче не се интересуват от това. (Те са много по-заинтересовани от концесията на Братята Нобел.)

1853-58

Лудвиг и Роберт Нобел създават империята, известна като "Brothers Nobel” или ”Branobel”, на базата на петролните залежи в Баку на Каспийско море.

1859

Започва изграждането на Суецкия канал

1859

Първите 3 патента в Света по нефтени технологии, издадени в Скт. Петербург на името на братята Нобел.

1859

В Титусвил, Пенсилвания, САЩ се добива първия петрол  в Света със съвременни и днес похвати!

1863-65

Митхад паша строи ж.п. линията Варна-Русе, първата на Балканите (Кой е много заинтересован от това - как мислите вече?)

1865

Първия нефтопровод в света "Баку-Сухуми" е завършен

Image

1869

Суецкия канал е завършен

1870

Джон Д. Рокфелер създава Standard Oil в щата Пенсилвания

1873

Региона нa Баку е отворен за експлоатация

1873

Братята Нобел излизат от петролния бизнес на Русия. Поемат го Ротшилдови.

1875

Англия открива Суецкия канал с огромен заем от Родшилдови

1876-77

Дипломатическа подготовка...на ПЪРВАТА ПЕТРОЛНА ВОЙНА В СВЕТА - Посланическата конференция в Цариград 1876-77 г. На нея се взема Решение да се създадат две отделни полунезависими български държави, старателно отделени от брега на Средиземно море. Турция отказва да изпълни решенията на Конференцията, което и става формалния повод за войната.

 

1877

Подготовка и начало на Руско-турската война (първата петролна война в Света)

 

‹ Предишен   Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:224 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).