The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » България » Древна България » Българите и глаголицата

България » Древна България

Българите и глаголицата Изпрати E-mail
България - Древна България
Дата на публикуване: 24 Май 2012
Публикацията е прочетена: 8738 пъти


24 май и изкривяването на българската история и нашата писменост


"НАШИЯТ НАРОД Е ЕДИН ОТ НАЙ-СТАРИТЕ НАРОДИ НА СВЕТА; ТОЙ НЕ Е ПРИШЕЛЕЦ ТУК, НИТО Е ИЗМИРАЛ.

ОНИЯ, КОИТО ТВЪРДЯТ ПРОТИВНОТО, СА С ОГРАНИЧЕНИ ПОЗНАНИЯ ПО ТАЯ ОБШИРНА МАТЕРИЯ."

(Н. Йонков-Владикин, История на древните траки, София, 1911,с. 97) 

 „При цар Константин Брадати (Погонат) при своите братя траките дойдоха българите през река Дунав.”

(Манасиева хроника) 

 

Кои са МОТИВИТЕ за всички изкривявания на българската история, предприети, както от византийските фалшификатори, така и от западно-европейските манипулатори, и особено от романовско-съветската историческа школа, чийто представители са:

Шльоцер, Тюнман, Енгел, Шафарик, Иречек, Златарски, Мутафчиев, Бешевлиев, Добрев, Божидар Димитров, Пламен Цветков...?

За част от изброените крайната цел на тези домогвания или не е ясна (т.е. не им стига акъл да я разберат), или пък "не искат" да я разберат (т.е. евреи като Шафарик, Иречек и Цветков или масона Васил Златарски).

Тяхна си работа.

Интелектуалната чест и достойнство обаче навремето е накарало

д-р Ганчо Ценов - професор по древна история от Берлинския университет

да я представи във възможно най-откровен вид, както и нашия произход.

За него фалшификацията за азийския произход на българите е

"ЕДИН ВЪЗГЛЕД, който носеше и носи смърт за българската държава"

Ганчо Ценов предупреждава, че изопачаването на фактите с цел създаване и поддържане на "чудовищната теза" на Шафарик, Иречек и Златарски има скрити измерения. За Ценов това е

"ЕДНА ТЕЗА, крайната цел на която е ПОГУБВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПЛЕМЕ"!

 (Г. Ценов, Препирните по народността на Българите, въ що се състоятъ и защо се водятъ, София, 1936. с.13 и с.17)

Така е и с нашата писменост!

     „Европейски някои си учени даром мъдруват, че тии българи (дошавши уж чак в 502 год. подир Христа в днешна България) били татаро-унгарскаго племени, но като дошли в България, найшли тамо седем народа славяни, смесили се с тях и се пославянчили до шуш за твърде малко време! Но тии учени не ни показват отде и кога са били дошли тии седем народа славянски в България и някаква си най-мъничка татаро-унгорска остатка в езика ни?! Нам е познат коренно татаро-турский език и със сичките старания, които сме положили няколко години да открийме такова нещо, за святата истина повестности, нищичко не сме найшли.  Чудни са европейските някои си учени, които тъй даром се впущат в работи, които не познават !”

(Георги Стойков Раковски - БЪЛГАРСКА СТАРИНА, МЕСЕЦ ЧЕРВЕН (ЮЛИЕ) 1-И. БУКУРЕЩ, 1865 г.)


Павел Серафимов в своя статия «Произходът на глаголицата» пише:

«...

 

БНП - Балканска Неолитна Писменост

ЛА- Линеарен А 

ЛВ - Линеарен Б

ГЛ – Глаголица


Малко са народите, успели да създадат своя собствена азбука, която перфектно да отговаря на особеностите на езика им. Макар гърци и римляни да са известни като разпространители на култура, те са получили писменост от финикийци, етруски и пелазги. Дедите ни, от друга страна, са изобретили глаголицата, която е уникална и е била изключително подходяща за отразяването на древната българска реч.


Версиите за произхода и възрастта на свещената българска писменост са много и се различават значително. Според Тейлър и Ягич глаголицата е взаимствана от особен вариант на гръцката азбука, използван през Средновековието. Вондрак, Фортунатов и др. смятат, че изворът трябва да се търси сред ориенталски писмености [1] стр. 35-36. Давани са предложения за авестиийски, етиопски и дори грузински прототип на особената ни азбука [2]. Като нейни създатели са посочвани Св. Йероним, Вулфила [2] Етикус Истер [3] и Св. Кирил [4] стр.14. В интерес на истината нито едно от тези твърдения не е напълно вярно. Предполагаемите творители на глаголицата само са пригодили една отдавна съществуваща тракийска азбука към особеностите на дадено наречие. Добавени са били нови знаци, а някои стари са били променени, но в по-голямата си част уникалната българска писменост е съществувала дълго преди Св. Йероним и неговият съвременник Етикус да се родят.


Все още няма консенсус относно възрастта на глаголицата. Добровски предполага, че тя е създадена през XIII-ти век след въвеждането на кирилицата. Копитар обаче посочва, че облата (българска) глаголица е по-стара от ъгловататия хърватски вариант, след което чешкият учен признава, че виждането му е неверно [1] стр. 33... Някои смятат, че нашата уникална азбука е съществувала още през IV-ти век в Източна и Средна Европа [2], [3], но изследвания от 2006 година доказаха съществуването на сродна на глаголицата писменост още през I-II - ри век [5] стр.49, т.е. около осем века по-рано от официалната датировка. Резултатите от други нови проучвания въз основа на подробни сравнения с различни азбуки ни дават право да считаме, че протоглаголическа писменост с около тридесет и пет букви е съществувала през второто хилядолетие преди Христа, а самите корени се крият в далечната Медно-каменна епоха.


Съвсем естествено е, че това твърдение ще бъде посрещнато със силен скептицизъм. Поради тази причина трябва да бъде дадено едно уточнение. Не съществува азбука, която да се е появила спонтанно, без никакво развитие. Понякога процесът на оформяне е отнемал стотици години, аке не и хилядолетия. Първите знаци са били идеограми, т.е. знакът не е имал определена звукова стойност, а е символизирал даден обект или действие. С течение на времето е станало нужно да се дадат по-подробни послания. Тогава на знака е била предавана определена звукова стойност. Ако символът (йероглифът) е представлявал колело, то му се е предавала стойност КО. На символ (йероглиф), представляващ нож се е давала стойност НО... Поради това, че езикът еволюира и се появяват нови, близки по звучене думи, се е наложило писмеността да се усъвършенства още повече. Сричковата система бива изоставена, намаля се значително броят на знаците и всеки от тях получава строго определен звук - А, Б, В... това дава началото на азбуката, такава каквато я познаваме днес...
Благодарение на сравнения на различни писмености, използвани в древна Европа, може да се види, че развитието на глаголицата да е траело дълго време.

 

В периода XII-ти век преди Христа до I-ви век след Христа няма глаголически документи от този отрязък от време по няколко причини. Една от тях е фактът, че са правени на неустойчива основа. Херодот свидетелства, че йонийската (пеласгийската)* дума за хартия е кожа. Бащата на историята добавя, че по негово време ( V-ти век преди Христа) извън Гърция са се ползвали изключително обработени овчи и кози кожи вместо папирус. [8] V-58. Съседи на гърците през V-ти век преди Христа са траки и скити, които са били прочути с многобройните си стада. За скотовъдците животинската кожа е евтин и леснодостъпен материал, който обаче не може да устои на неблагоприятните влияния на времето и лесно изгнива.

*Херодот обяснява няколко пъти, че йонийците от неговото време са потомци на пеласгите, които гърците асимилират - “Истории”, VII- 94, I-56, VII-95, I-58.

([8] Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996)

...

»

И колко прав е Павел Серафимов в друга публикация:

"Благодарение на туранската теория за произхода ни, ние загубихме  Егейска Тракия и Македония – изконни Български земи. Днес замесници на Златарски подготвят ново бедствие за Родината като твърдят, че българите са дошли от Азия памирци. С такива безотговори и необосновани изказвания се отнема  наследственото ни право върху страната, в която живеем. За поредната национална катастрофа е достатъчно някой чужд изследовател да представи “доказателства”, че неговите деди са обитавали България преди “идването” на българите. Исторически факти и политика не винаги вървят ръка за ръка. Такива като П. Добрев и поддръжниците му поднасят всичко на тепсия.”


/плевен онлайн портал:

Д-р инж. Никола Тодоров, доцент

                                                                                                                            

 допълнение:

финикийци, йонийци, пеласги и етруски имат древен произход от протобългарските племена
Вж. също: ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ


 

‹ Предишен   Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:419 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).