The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » България » Сатанисти и предатели на България » Освен годишни бонуси в НЗОК, бонуси и за похарчени 4 200 000 € за неработещ здравен портал

България » Сатанисти и предатели на България

Освен годишни бонуси в НЗОК, бонуси и за похарчени 4 200 000 € за неработещ здравен портал Изпрати E-mail
България - Сатанисти и предатели на България
Дата на публикуване: 05 Март 2012
Публикацията е прочетена: 5604 пъти

Бонуси в Здравната каса и за изхарчени (присвоени) 4 200 000 € !!!
История на кражбата...

Сегашният екип на здравната каса е заварил преди година здравноосигурителна информационна система, изработена от консорциум "БУЛЛ и партньори" за 4.2 млн. евро, но повечето модули не са работили, обяви днес (3 юни 2011 - бел. Н.Т.) Гергана Ненчовска, шеф на дирекция "Информационни и комуникационни технологии" в касата.

Информационната система е приета от НЗОК и здравното министерство като изградена на 30 август 2008 г. От тогава тече 3-годишен гаранционен срок, който изтича през тази година.

"Няма да започваме всичко отначало – ще поправяме и надграждаме изградената система", обяви управителят на НЗОК Нели Нешева, която е на този пост от година. Одитът, който касата е правила на наличната система, е продължил дълго, защото е липсвала голяма част от документацията, уточни тя.

Сегашното ръководство на здравната каса ще поиска проверка и от друга одитна институция. Чак след това ще решава дали да сезира прокуратурата за неработещия здравен портал.

Междувременно НЗОК, заедно със здравното министерство, ще поиска да подпише споразумение с доставчика, с което той да се задължи в разумни и точно определени срокове да изгради липсващите  модули и да поправи тези, които са дали дефекти.

Това може да стане без допълнително заплащане, има такава клауза в договора, коментира Гергана Ненчовска. Касата ще поиска и удължаване на гаранционния период до времето, необходимо за отстраняване на дефектите и самостоятелното функциониране на системата.

Имаме елекктронно здравно досие, но никой няма достъп до него

Едно от доизградените от сегашния екип неща е електронно здравно досие на всички осигурени българи. То съществува вече, но е достъпно само с електронен подпис, какъвто имат много малко граждани.

Лекарите и болниците също не могат да използват досието на пациентите, тъй като трябва да бъдат оторозирани за това от тях, което не може да стане без електронен подпис. Експертите в НЗОК обмислят варианти, които да облекчат достъпа да тези данни.

Здравната каса започва да се подготвя за реално електронно отчитане на общопрактикуващите лекари (сега те трябва да ходят до районната здравна каса дори и да са изпратили по електронен път отчетите си) и електронни рецепти.

Всичко това обаче може да стане, ако електронните системи в държавата могат да говорят помежду си, уточни Нешева. Чак тогава може да се говори и за електронна здравна карта, обяви доц. Марияна Василева, подуправител на НЗОК.

По думите й всеки момент ще бъде възобновена работата на екипа към здравното министерство, който миналата година е обсъждал стъпките за въвеждането на електронната карта. Работната група беше сформирана от предишния здравен министър проф. Анна Мария-Борисова, но откато тя не е министър, групата не се е събирала.


Автор: Нели Чолашка


Парите за безплатните лекарства не стигат, здравната каса ще тегли от резерва си

Здравната реформа: Money for nothing

История на кражбата:

1. (подготовката) - НЗОК с нов ИТ шеф и софтуер от Bull от септември 2006

Националната здравноосигурителна каса се сдоби с нов ИТ шеф и договор за изграждане на нова информационна система. От 11 септември (2011 г. - бел. Н.Т.) за заместник-директор по информационните технологии на Националната здравноосигурителна каса е назначен Александър Огнянов. Преди назначаването си той беше държавен експерт в дирекция “Електронно правителство” в Министерството на държавната администрация и административната реформа. На 14 септември министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и Джими Шар, ръководител на консорциума „Bull и партньори”, подписаха договор за изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК. Договорът е на стойност 3 496 808 евро (без ДДС) и със срок на изпълнение 21 месеца. Информационната система на НЗОК се изгражда в рамките на проекта „Реформа в здравния сектор”, финансиран от Световната банка по Заемно споразумение с правителството на България. Проектът ще бъде реализиран от консорциум, воден от Bull България, клон на френската компания Bull, и включващ още Siveco – Румъния и Macabi Healthcare Services - Израел. Двукомпонентен модел Заданието обхваща изграждането и интегрирането на два взаимосвързани компонента – система за планиране и изразходване на финансовите ресурси и система за обработка на исковете. Те ще бъдат подпомагани от поддържащи приложения. Първият функционален компонент – Кернел 1, представлява „офис система”, която покрива всички основни административни операции в НЗОК и районните є структури. Кернел 1 ще се използва за управление, отчитане и контрол на бюджетните дейности, счетоводни операции, контрол и отчитане на дългове и плащания и др. Този компонент ще управлява и контролира средствата на НЗОК и РЗОК, като тези дейности ще се осъществяват в непрекъсната връзка между централното управление и районните подразделения. Това ще позволи цялостен контрол и по-ефикасно управление на ресурсите на НЗОК, обясняват от Bull България. Вторият компонент - Кернел 2, представлява система за управление на искове. Той регулира и контролира основните регистри в системата: регистри на лечебните и здравни заведения, партньори на НЗОК (общопрактикуващи лекари, специалисти, стоматолози, болници, аптеки), регистър на здравноосигурените лица, на лекарствата. Чрез компонента ще се осъществява контрол на дейността на договорните партньори, за да се гарантират качествени услуги за здравноосигурените български граждани. Чрез него ще се гарантират и плащанията от страна на НЗОК и РЗОК към договорните им партньори, твърдят изпълнителите. Кернел 2 ще се използва и за изработване на статистически анализи и прогнози. Наблюдение на изпълнението и заключителен одит Изпълнението на договора между здравното министерство и „Bull и партньори“ ще се следи от независима експертна група, която ще се състои от трима специалисти. Сред тях няма да има лекари – участниците ще са юристи и икономисти. Засега не е известно кои ще са те. Това се очаква да стане известно след сформирането на групата и подписването на договори с тримата експерти. Министър Гайдарски обеща това да стане след броени дни. Специализирано експертно звено на НЗОК ще одитира проекта след евентуалното му приключване. Не се предвижда участието на чуждестранен независим експерт. Неустойки и гаранции В случай на неизпълнение на договора „Bull и партньори“ ще трябва да заплатят неустойка, чийто размер се равнява на 1,5 пъти сумата на договора, обяви Гайдарски. Това прави 5,2 милиона евро. За забавяне на работата „Bull и партньори“също ще заплаща неустойки. Те варират между 0,5 и 10 процента в зависимост от етапа и задачата, при която се получи закъснение. Предвиден е гаранционен срок от 3 г. Изпълнителят се задължава и да осигури застраховки „Професионална отговорност” и „Гражданска отговорност” за персонала, ангажиран с изпълнението на проекта. Софтуерът – от Румъния Продуктът, който ще бъде внедрен в НЗОК, е вече разработен и работещ, обяви шефът на Bull България Джими Шар. Софтуерът е внедрен в Румъния заедно с водещата местна ИТ компания SIVECO. Той работи добре и ще бъде адаптиран и модифициран за нуждите на българската здравна каса, допълни Шар. Графикът Реализацията на проекта ще започне с одитиране и доклад за текущото състояние на компютърната система в НЗОК и наличните ресурси, разясни още Джими Шар. Докладът трябва да е готов след 2 месеца. След това в рамките на 32 седмици ще бъде направен анализ и адаптация на наличния продукт. До 52-ата седмица трябва да бъдат доставени всички приложения и компоненти на информационната система за оперативно приемане. След това ще започне период на пилотно внедряване, последвано от обучение на персонала и завършващ с национално внедряване. През юни 2008 г. вече ще сме готови да отпразнуваме приключването на този важен проект, заявиха д-р Радослав Гайдарски и Джими Шар. Заплащане и авторски права Заплащането ще се извършва при приемане на отделни етапи от работата и при доказване на техните функционални и технически възможности. Авансовото плащане е обезпечено с банкова гаранция, за която от здравното министерство отказаха да назоват точна сума. Предвидено е прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху софтуера, предназначен за целите на НЗОК, съпроводен с цялата техническа документация и параметри. Има и възможност за актуализация на системата след въвеждането є в експлоатация при настъпване на промени в законодателството. НЗОК може да прекрати договора по всяко време НЗОК може да прекрати договора буквално по всяко време, ако прецени, че е необходимо. В случаите, когато това стане без добро основание, касата ще дължи неустойка на изпълняващия консорциум. Ще има международен независим арбитраж, който да решава евентуални спорове между двете страни по договора. Той ще бъде базиран във Франция. Каре: Кандидатите и процедурата Търгът за изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК бе проведен съгласно международните процедури, специфицирани от Световната банка в Указания за доставка по заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и МАР кредити. В него участваха шест фирми, като за оценка и класиране бе използвана двустепенна тръжна процедура. Офертите на шестте кандидата бяха отворени в средата на миналата година и варираха от 3,5 до 6,5 милиона евро: IBM (IBM-България, IBM-Германия) - 6,9 млн. евро; Hewlett Packard (НР - България, НР - Австрия и НР – Холандия) – 6,5 млн. евро; Siemens Business Services – 5,8 млн. евро; Intracom S.A. - 4,6 млн. евро; Oracle (Oracle Corp., Oracle Централна и Източна Европа) - 3,9 млн. евро; Bull и партньори (BULL S.A., Siveco - Румъния и Makabi Healthcare Services) - 3,5 млн. евро. Първоначално за фаворит беше посочена компанията Hewlett Packard. Каре: Александър Огнянов 53-годишният Александър Огнянов е известен в ИТ средите най-вече като доскорошният директор “Информационно общество и технологии” в министерството на транспорта. Тази функция той изпълнява от април 2002 г. до януари 2006 г. Паралелно с това е и председател на Съвета на директорите на Български пощи – ЕАД. Бил е ръководител на проекти в областта на високите технологии и старши научен сътрудник в Института по микропроцесорна техника, както и хоноруван преподавател и лектор в Техническия университет и Нов български университет. Огнянов е завършил Техническия университет в гр. София със специалност “Компютърни системи” и е доктор на техническите науки. Специализирал е “Софтуер и хардуер за инструментални интерфейси” в Холандия и “Информационни технологии - политика на развитие USTTI” в САЩ.

2. (1 етап на кражбата) - НЗОК подписа с БУЛЛ във втори опит да изгради ИС на 15 септември 2006

Проектът ще струва близо 3,5 млн. евро, срокът е 21 месеца


След фиаското с кипърската офшорка АремисСофт, здравноосигурителната каса предприема втори опит да изгради работеща информационна система. Вчера министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски подписа договор за близо 3,5 милиона евро с Джими Шар, ръководител на консорциума „БУЛЛ и партньори”.
21 месеца е срокът за изпълнение на проекта за изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК, финансиран от Световната банка.
В консорциума „БУЛЛ и партньори” влизат „БУЛЛ България”, която е клон на френската БУЛЛ, и компаниите „СИВЕКО-Румъния” и „МАКАБИ Хелт Кеър Сървисиз”, Израел.
Заданието на проекта предвижда изграждане и интегриране на две системи – една за планиране и изразходване на финансовите ресурси и втора за обработка на исковете. Те ще бъдат подпомагани от поддържащи приложения. 
В НЗОК очакват реализацията на проекта да подобри управлението и финансирането на сектора, като засили контрола върху дейностите в здравеопазването. Целта е и подобряване на качеството на здравните услуги.
Касата ще плаща на изпълнителя само след приемане на отделни етапи от работата и при доказване на функционалните възможности, пише в договора.
БУЛЛ е участвала в разработването на някои от най-значимите проекти в сферата на здравеопазването във Франция. През май 2005 г. компанията спечели финансиране по правителствена програма за електронно здравеопазване, с първия по рода си в страната проект NEWTON.
СИВЕКО е софтуерна компания, която е работила по подобен проект за Румънската здравна каса, в рамките на мащабна програма за електронно здравеопазване. Израелската МАКАБИ Нелт Кеър Сървисиз пък ще играе ролята на вътрешен бизнес консултант за консорциума и ще напътства него и НЗОК, за да се направят точните стъпки при компютъризация на системата.

3. (2 етап на кражбата) - НЗОК поръча още два софтуерни модула на Булл

Сумата на подписания на 25 май 2009 договор е 492 000 лв. с ДДС.

Националната здравноосигурителна каса възложи на консорциум "Булл и партньори" разработване и внедряване на два модула. Става въпрос за „Тестова среда и автоматизирано управление на инциденти” и „Автоматизиране на въвеждането на данни в регистрите на изпълнителите на медицинска помощ (ИМП) от интегрираната информационна система на НЗОК”. Сумата на подписания на 25 май договор е 492 000 лв. с ДДС. Информационната система на НЗОК бе изградена за 2 години и започна да функционира от началото на 2009 г. Страни по договора за създаването й са Министерството на здравеопазването и консорциум BULL S.A.S., в който влизат фирмите SIVECO - Румъния и Maccabi Healthcare Services - Израел. Стойността на контракта беше почти 3,5 млн. евро без ДДС.
В средата на месец май договорът за изграждане на информационната система за управление на приходите на НАП между агенцията и френската фирма „Bull" беше прекратен по взаимно съгласие. За изграждането на системата на НАП бяха заплатени 3,1 млн. евро от 5,9 млн. евро обща стойност на договора за приключените дейности по проекта.


/плевен онлайн портал
д-р инж. Никола Тодоров

‹ Предишен   Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:495 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).