The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » Анализи » Нов Световен Ред » 20-ти век - Апогей на успешните световни социални практики на юдео-масонския ционизъм

Анализи » Нов Световен Ред

20-ти век - Апогей на успешните световни социални практики на юдео-масонския ционизъм Изпрати E-mail
Анализи - Нов Световен Ред
Дата на публикуване: 17 Октомври 2011
Публикацията е прочетена: 17743 пъти

КАК ОСЪЩЕСТВиха ционистите през столетието 1850/1950 част от ХИЛЯДОЛЕТНАТА си ИДЕЯ ЗА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО

  “На кръстопът в човешката история сме!”

   Дейвид Айк, 10-те години на 21-ви век, един истински евреин и антиционист    
някаква светлина в Тунела на 21-ви век: 15.10.2011  
Автор: д-р инж. Никола Тодоров


 

Погледнато от позицията на 10-те год. на настоящия век, цялото изминало столетие беше процес с един непрекъснат, постоянен и линеен възход, за осъществяването на хилядолетната идея за световно господство на евреите, главно чрез изкристализиралия през вековете, юдео-масонския ционизъм.

За постигане на една такава цел международното Задкулисие заложи на един дългосрочен план от 100 години за реализация на социални експерименти в световен мащаб, главно по две направления,  в два аспекта:

 • 1.                  Изграждането на фундамента и утвърждаването на дипола “Социализъм<<<:>>>Фашизъм”, и последащото му разрушаване (когато вече стана ненужен след изпълнение на неговата специфична мисия);
 • 2.                  Катализиране на двата процеса – на изграждането на фундамента и на неговото разрушаване - чрез планиране и осъществяване на две световни войни.


Диполът “Социализъм<<<:>>>Фашизъм” и двете световни войни бяха алфата и омегата в плановете  на международното Задкулисие за целия период от средата на 19-ти век до средата на 20-ти век.

 

Като говорим за постоянен линеен възход на процесите трябва да имаме предвид, че ходът на теоретични експерименти и практики беше търпеливо подготвян почти през целия 19-ти век.

Главно чрез:

 • 1.                  Изкристализиране на ционизма в теоретичен и в практичен план – Адам Вайшоп, Теодор Херцел и др.;
 • 2.                  Теорията на социалните революции и Карл Марксовата философска система за капитализма и неминуемата победа на социализма;
 • 3.                  Натрупан огромен световен финансов капитал и заделен значителен за времето си паричен ресурс за целите на такъв експеримент – предимно от еврейски банки, разположени главно в Германия, Англия и САЩ.

 

Това са темелите. Останалото – История. И то каква История...


Зад нея винаги има невидим център за управление и контрол (да, точно така, Управление и Контрол на Историята, "която още не знаете”) от международното Задкулисие, коeто аз наричам Световното Еврейско Задкулисие (СЕЗ). Има и прифидни кукловоди, прецизни и не дотам прецизни изпълнители. Има и милиарди реални потърпевши по Земята.

Задкулисие, дипломация, безмозъчност на тълпите, милитализирана бруталност, жестокост при беззащитност и стотици милиони жертви по света.

 

И така, какво имаме сумарно. През 19-ти век е обособен един пакет, грижливо подготвен от СЕЗ и състоящ се от идеи, идеологии, теории и финансови ресурси. Но чистото прагматично реализиране на този пакет е заложено да се извърши през 20-ти век. Практиките са точно тогава и тук, естествено в люлката на цивилизацията - Европа.

 

Цялото това столетие (от средата на 19-ти век до средата на 20-ти век) е уникално за цялата Световна История. 

Няма друг аналог на такъв исторически поврат за съдбата на десетки милиарди хора и за такова късо историческо време.

 

Никога и в никоя епоха.

 

Ето защо, този столетен период, който аз наричам Столетието 19/20, е бил във фокуса на вниманието на историци и политически анализатори, които преобладаващо са единодушни, че историческите и социалните процеси за този времеви период са били предварително замисляни, направлявани, контролирани и успешно осъществявани от юдео-масонския ционизъм, в качеството на невидим и задкулисен център за световно управлиние и генериране на бъдеща история.

 

Не случайно на късният ционист и президент на САЩ, евреинът Хари Соломон Труман, принадлежи фразата [1]:

“Единственото ново нещо на този свят е историята, която още не знаете”

Хиляди анализатори неевреи, като Олег Платонов, Георги Ифандиев и др., а и евреи, като Бенжамин Фрийдман, Дейвид Айк, Израел Шамир и пр. са давали и дават правдива, точна и обоснована преценка за процесите за този толкова драматичен и жесток период на Човечеството - Столетието 19/20 (от средата на 19-ти век до средата на 20-ти век).

 

Дори д-р Бжежински, един от умните войнстващи световни ционисти,  в книгата си “Извън контрол” [2], излязла в САЩ през 1993 г., признава, като дори въвежда едно ново понятие - мегасмърт, следното:

“Безпрецендентните кръвопролития през ХХ век произтичат непосредствено от фундаменталните екзестенциални сблъсъци... комулативно пораждат двете най-жестоки безчинства на нашето време -  безчинства, които превръщат века на надеждата във век на организираното безумие.”

Стоп!

Забелязвате ли - организираното безумие на “безчинства”-та (двете световни войни)?

Бжежински откровено признава организизация, а щом има организизация на Нещо, има и замисъл, има насока, подготовка, дипломация и тайни стратегии за Нещото, за да се провокират и започнат две такива сериозни Неща - като не една, а две световни войни.

И то за такъв нищожен по продължителност времеви период от световната история.

Значи някой е имал нужда от мегасмърт и е бързал.

 

Много анализатори на Столетието 19/20, дефинират тайните цели на двете световни войни като постигане на две неща:

 • 1.                  Създаване на държава (дом) за евреите - Израел и
 • 2.                  Световна хегемония на САЩ, като икономическа и военна свръхсила.

 

Има още един уникален пример за това, как се генерира бъдеща история от господарите на войната, винаги печелившите от световните конфликти през Столетието 19/20 - СЕЗ и юдео-масонския ционизъм.

Този уникален пример е парадокс в световната история: Втората световна война още не е започнала, а Американския еврейски комитет е създал вече “следвоенна(???)” комисия за преобразуване на света.

 

В книгата си “Спомени за изгубения живот” [3], Ифандиев посочва:

“И когато през  1939 г. Макс Варбург (бел. Н.Т.. – представител на банкерите от САЩ Уърбъргови, финансирали Лев Троцки (евреина Лео Бронщайн)  за провеждане на Руската революциа от 1917 г.) пристига тук от Хамбург, Американския еврейски комитет го постави в своята “следвоенна” комисия за преобразуване на света, която на свой ред издигна пропагандните клакьори за идващата на ред Организация на обединени нации. Обърнахте ли внимание кога е било планирано и известно на “илюминираните” всичко, свързано с края на Втората световна война и следвоенното устройство на планетата, в т.ч. създаването на ООН?” (111 стр.)

И това става, забележете, когато няма налице историческите факти:

 • 1.                  Втората световна война още не е започнала;
 • 2.                  САЩ не е предвиждана и планирана да влиза във войната, както става в края на незапочналата още война;
 • 3.                  В действителност ООН е създаден чак през 1945 г.

 

Означава и още  - че някъде в света, през Столетието  19/20,  е имало скрити и много точни оракули за бъдещите световни събития, че “Единственото ново нещо на този свят е историята, която още не знаете” по думите на Хари Соломон Труман, трябва да се случи някъде в бъдеще за света и Човечеството.

 

Нещо, ставало тайно и задкулисно, създава и предизвиква Нещо, записано по-после, като исторически факт (ІІ Световна война), а пък “теория на конспирацията”, според ционистите и немислещите хора, е несъществуваща, измислена, т.е., Нищо.

 

Първи, който нарече САЩ Съветски Американски Щати или Западен Израел е именно българския журналист, писател и политически анализатор Г. Ифандиев в книгата си “Спомени за изгубения живот” [4] , (78 стр.).

И много точно.

Първо, той се обосновава на книга издадена още през 1932 г. в САЩ, книгата “Toward Soviet America” (“Към Съветска Америка”) от генсека на комунистическата партияга на САЩ, някой си Уилям Фостър.

И второ, цитира политическия анализатор и журналист от Англия Дъглас Рийд, написал книгата "Зад сцената" ("Behind The Scene") [5], където авторът буквално е посочил:

“Обобщавайки всичко, което знаех, изобразих Америка в хватката на “три робства”. Първото от тях е ционизмът, на който през последните шейсет години американските президенти, досущ като китайски селяни, правят дълбоки метани. Никой американски политик не се осмелява да оспори циониското превъзходство. А смирението на тези политици очевидно бе постигнато чрез онова, което основателят на ционизма Теодор Херцел нарече “страхотната власт на кесията”. Второто робство, което открих, е просмукването на съветския комунизъм в американския обществен живот. Този процес запачна с пълна сила през 1932 г. с встъпването на президента Рузвелт във властта И явно той доведе до изкривяване на общите насоки на държавната политика. Двете чужди амбиции, произлезли от еврейските области на Русия, очевидно се срещат в централния стремеж към една тоталитарна държава, доминирана от тях.”

Можем ли да направим връзка и да си обясним общото между президента Рузвелт и  някой си Уилям Фостър, па макар генсек на компартияга на САЩ? Никога, докато не допуснем съществуването на посочения по-горе невидим център за управление и контрол. Забележете, издаването на книгата “Към Съветска Америка”и идването на власт на Рузвелт става едновременно – 1932 г.! А компартията на САЩ тогава е била в полулегалност! А изведнъж – и американски президент, и полулегал-камунист започват невидимо-видимо да работят за една кауза “просмукването на съветския комунизъм в американския обществен живот”, както посочва Дъглас Рийд. Това не може да стане никога, ако няма един стратегически общ център, който избира и контролира, както американските президенти, така и комунистическото движение  в САЩ, едновременно.

 

Като говорим за теоретици и практикуващи ционизма, като Адам Вайшоп, Теодор Херцел, Хаим Вайцман, Роберт Сесил, не можем да не споменем евреина Марвин, който в книга, също излязла през1932 г., също в САЩ, за първи път произнася понятието Нов Световен Ред (НСР), а споменатия президент Рузвелт, в реч пред Конгреса през 1932 г., канализира НСР в държавното управление на САЩ. В световен мащаб налагането на НСР става далеч по-късно – при президентите Рейгън, Буш и особено при Буш-младши.

 

Забелязвате ли годината?

1932!

 

Освен горепосоченото, през 1932 г. се осъщестява заключетелния етап от подготовката идването на власт на Хитлер в Германия, на 30 януари 1933 г. А тази подготовка датира 29 август 1929 г., когато уолстрийтските банкери вземат решение за финансиране на, забележете, все още несъздадената национал-социалистическата партия на Хитлер. И какво излиза, този стратегически общ невидим център за управление и контрол, който избира и контролира, както американските президенти, така и комунистическото движение  в САЩ, управлява и нарежда на еврейските банкери на Уолстрийт да се намесят в Европа, за да издигнат на власт Хитлер. Фашизмът като идеология вече е подготвен и осъществен в Италия от евреина Мусолини.

 

Май, остава една стъпка още – Втората световна война.

 

И тук още един парадокс – резултатите от завършека на войната се знаят още през 1937/38 гг. – да се знае историческия резултат от Нещо, което още не се е случило в Историята!

 

Ето какво пише за това д-р Хенри Makoу в статията си “Хитлер беше божи дар за Израел” [8]:

“Чрез числата  от книгата на Edwin BlackThe Transfer Agreement”  говори историята. През 1927 г. около 15 000 от 550 000 евреи в Германия се самоопределяха  за ционисти. Това е по-малко от 2%. Никъде възражението на евреите [към ционизма]  не беше така широко разпространено, принципно и силно, както в Германия, беше написал един ционист-историк. (168)

Благодарение на Хитлер, 60 000 немски евреи емигрират в Израел (бел. Н.Т. – явно Макоу има предвид  бъдещия вероятен Израел, планиран от СЕЗ и осъществяван от Хитлер тогава) между 1933 и 1941 година. Благодарение на "Трансферното споразумение" ("The Transfer Agreement") между нацистите и ционистите, еврейски имоти на стойност 100 милиона щатски долара е били прехвърлени на Израел под формата на германски промишлен износ и използвани за изграждане на инфраструктурата на Израел. Трансферното споразумение въведе инструменти, суровини, тежки машини, апарати, оборудване за земеделски ферми, както и на труд и капитал за финансиране на експанзия. Много от основните индустрии на Израел, като текстилната и националните водопроводни съоръжения бяха по този начин основани. (373 и 379).

По това време, когато имаше само 200 000 евреи в Палестина, много от тях са анти-ционистки религиозни евреи. Дневната надница на един еврейски работник в Палестина е била $ 1 на ден. Имаше 800 000 палестински араби.

Благодарение на Хитлер, ядрото на германската еврейска общност се пренесе и беше прехвърлена в Палестина заедно с имуществото си. "На много от тези хора им е било позволено да прехвърлят действителни подобия на своите домове и фабрики -. наистина грубо копие на самото им съществуване" (379).

През 1937 г., когато британците предлагат да се раздели Палестина на две държави, нацистите се чудели дали не е допусната грешка, като създаването на "еврейска Ватикана", посветена на смъртта на Германия. Но Хитлер отменил всички сектански принципи и настоял трансферто споразумение да бъдат продължено и разширено за други страни. Италия, Румъния, Унгария и други страни под фашистко влияние подписват подобни споразумения. (378)”

 

Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин нямаше как да знаят ... Знаеше само Хитлер и тези, които го докараха на власт.


В статията си "Was Hitler a Rothschilds?" [14] (Бил ли е Хитлер от династията Ротшилдови), Дейвид Айк споменава, че бащата на Хитлер е незаконно роден син на барон Родшилд от Виенския клон на династията и прави следния анализ:

"Можем ли да повярваме следователно, че някой може да бъде издигнат на власт като Адолф Хитлер, както и цялата военна машина под негов контрол и че този някой може да не принадлежи на тази кръвна линия?

Нека проверим. Хитлер би могъл да не е от същата кръвна линия на Ротшилдови, защото, тъй както ние знаем, Ротшилдови се явяват защитници на еврейския народ, а Хитлер е палач на евреите заедно с комунистите, циганите и много други, които се е опитвал да елиминира. Според това мислене Ротшилдови са евреи и като такива те не могат да стоят зад направеното от Хитлер. /Това е обикновеното мислене на Уотсън, така ли е, бе Уотсън? – бел. от англ. ред./

Наистина ли това е така?

Според една книга на психоаналитика Уолтър Ленгър, със заглавие “Мисленето на Хитлер”, самият Хитлер е бил не само поддържан от Ротшилдови, а нещо повече. Той самият е бил един от Ротшилдови.

Подобно разкритие действа като шамар, хвърлящо ярка светлина върху действията на Ротшилдови и другите илюминатски фамилии в Германия, довели Хитлер до диктаторската трибуна в ролята на кормчия на нацията. Всъщност Хитлер бива поддържан от Британската Кралска Фамилия, от Замъка Уиндзор /всъщност това е немската фамилия на Сакс-Кобур-Готите/, както и тези които включват като военен герой британския лорд Маунтботън, който е също Ротшилд и сатанист.

И така кралските роднини в Германия, които никога не бихте допуснали, че са кръвно свързани с Хитлер, никога не биха поддържали някакъв си случайно взет от улицата само защото тълпата скандира с ентусиазъм. Цялата тази кралска палитра от аристократи добре е знаела кой в действителност е Хитлер. Всеки път, когато вие правите изследване върху Илюминатите и кръвната линия, която ги владее, вие ще имате възможността да установите, че Хитлер е бил един от тях.

Ето какво пише Ленгар в своята книга:

“Бащата на Адолф, Алоис Хитлер бе незаконен син на Мария-Ана Шикългрубер. Допуска се, че бащата на Алоис Хитлер /Шикългрубер/ е бил Йохан Георг Хидлер. Много хора, сериозно се съмняват, че Йохан Георг Хидлер е бил баща на Алоис… но, един австрийски документ се появява и го доказва, че Мария Ана Шикългрубер е живяла във Виена по времето, когато е била бременна. По това време тя е работила като слугиня в дома на барон Ротшилд. Много скоро, когато семейството разкрило нейната бременност, тя бива изпратена обратно у дома си, където се ражда Алоис.”

Информацията в книгата на Ленгар произтича от много високо равнище на офицер от Гестапо, Хансюрген Кьолер. Тази информация е публикувана през 1940 г. под заглавието “Инсайд Гестапо” /Вътре в Гестапо/. В тази информация се съдържат изследвания върху Хитлеровото родословно дърво, направени от австрийския канцлер Долфус. Кьолер съхранява копия от документите на Долфус, дадени му от някой си Хайдрих, служител от нацистките тайни служби. По-късно той пише, че информацията която имал предизвиквала шок със своето съдържание. “Вътре в Гестапо” - стр. 143 – “Невероятни поразии и шок, каквито никаква подобна информация не би редизвикала.”

Също така той разкрива:

“Вторият пакет от синият файл, съдържа документите събрани от Долфус. Дребният на ръст, но в действителност с широка душа австрийски канцлер е трябвало да може чрез този персонален информационен масив, да провери Хитлер. Не му е било толкова трудно, защото като управляваш Австрия би могло да открие данните за семейството на Хитлер, който бил роден всъщност на австрийска земя. И така посредством оригиналното рождено свидетелство, полицейска регистрация, протоколи и т.н., всичко това се съдържа в оригиналният информационен масив. Австрийският канцлер съумява да свърже откъслечните частици от един невероятен в последствие попълнен пъзъл, търсейки малко или повече логическа връзка. От този пъзъл се изяснява главното:

Младо момиче, прислужница…/Майката на Хитлер/…идва във Виена и става домашна прислужница, главно работеща по домовете на богати семейства. Но тя скоро ще бъде

нещастна. Бидейки съблазнена, скоро тя е бременна. Завръща се на село поради тази причина. Къде всъщност работи и забременява като прислужница младото девойче?

Не е чак толкова трудно за да се тръгне по следите и да се открие това. Още по това време, във Виена се въвежда системата на задължително полицейско регистриране. И прислужници, и чиновници, биват подлагани на глоби, ако не спазват това задължение за регистрация. Канцлерът Долфус се постарава да открие регистрационната карта. Младата прислужница се оказва, че е била на работа …познайте къде ….в дома-резиденция на Ротшилдови! А непознатият дядо на Хитлер всъщност се оказва, че е бил някой, живял в тази къща по това време."

При това разкритие, масивът от информация на Долфус свършва.

И така, самият Хитлер не е ли правил опити да унищожи свидетелствата от тази връзка по семейна линия?

Един кореспондент изследовател пише по този въпрос:

“ Струва ми се, Хитлер се е досещал за тази своя връзка много преди самото си идване на власт. Подобно на своя баща, който идва в ранна възраст да търси работа в столицата, той също идваt;

Алоиз, бащата на Хитлер, е роден през 1837 в периода, когато Соломон Майер живее сам в резиденцията във Виена. Жена му също не пребивава там. Поради несполучливия брак тя остава във Франкфурт. Синът им Анселм Соломон прекарва по-голямата част от живота си в Париж и Франкфурт, далеч от Виена и своя баща. Соломон Майер живее сам във Виена в резиденцията, където се оказва майката на Хитлер. И вероятно, той е този, който би могъл да бъде тайния баща."

Херман фон Голдшмид, син на Соломон Майеров чиновник, написва книга в която твърди:

“ …че през 1840 година Соломон Майер е бил обхванат от неудържимо влечение към млади момичета…”

Както и:

“….че е имал страст към млади момичета, чиито авантюри е трябвало да бъдат потулвани от полицията.”

Въпросът е, дали и майката на Хитлер е била обект на Соломоновото желание. Още повече, че това младо момиче, което по-късно става майка на Хитлер, забременява точно в този период, работейки точно във Виена да търси късмет. След като майка му умира през 1907, не много дълго след смъртта й, той напуска родното място за да замине за Виена. Там за около десет месеца се губят неговите следи. Какво се случва през тези десет месеца във Виена изглежда потънало в тайна. Но става ясно, че очевидно тогава той разбира, че има връзка с Ротшилдови, и че тогава именно неговите братовчеди са се запознали с него.

Би трябвало да се знае, че Ротшилдови, както и въобще Илюминатските фамилии, според програмите които следват, имат много извънбрачни деца. И тези извънбрачни деца всъщност под различни имена, отгледани от други семейства, са тяхни деца. Подобно на Бил Клинтън, за който със сигурност се знае, че е Рокфелеров потомък, роден по същия гореописан начин. За тези деца се смята, че родени по този начин, те могат да изпълняват необикновена роля в избраното поприще за обслужване на Илюминатската кауза. Хитлер също е заченал неофициални деца, които да поддържат неговата родствена линия жива и до днес.

И така, кой от Ротшилдови е бил дядото на Хитлер?

Моите благодарности към незнайния кореспондент, относно допълнителната информация към настоящата тема в тази статия, защото той бе направил подробен анализ за това.

Хитлер е бил от Ротшилдови

Втората Световна Война се оказва изключително плодоносна за плана на Илюминатите. Тя доведе до невиждано разрастване в създаването на глобално централизирани институции като Обединените Нации и Европейската Общност, сега вече Съюз, както и много други свързани с финанси, бизнес. Всъщност какво бе необходимо да се постигне? Може би да се поставят множество страни под тежестта на непосилен товар от дългове и заеми, осигурени им по толкова много линии зад които присъстват все едни и същи – Ротшилдови.

Ротшилдови от дълго време са имали План да създадат убежище /феодално владение/ за самите себе си и въобще Илюминатите в Палестина и този План включваше манипулирането на еврейския народ до установяването му в този регион като негова родина.

Чарлз Тейз Ръсел принадлежащ към Илюминатската кръвна линия на Ръселови, бе човекът който създаде обществото “Стражева кула” повече известно като “Свидетели на Йехова”.

Той бе сатанист, според своята съпруга педофил, и преди всичко илюминат. Новата му религия /култ към “майнд контрол” – контрол върху съзнанието/ бе резултат на връзката му с Ротшилдови. С тях той бе приятел, тъй както приятели с тях бяха и основателите на Мормонската църква, която също бе основана от Ротшилдови посредством Кун, Льоб и Ко. Ръсел, както и основателите на Мормонската религия, всичките те бяха франкмасони /фримасони/. През 1880 г. Чарлз Тейз Ръсел, предсказа че евреите ще искат да се завърнат в своята родина. Това разбира се бе само едно предсказание от негова страна. Защо? Защото може би, той е знаел какъв е точно Плана. И така той пише на Ротшилдови, възхвалявайки усилията им да установят Родината на евреите в Палестина.

Тогава през 1917 г. се стига до известната Балфурска декларация, в която британския външен министър лорд Балфур, основавайки се на повече от половината от своето правителство, открито поддържа създаването на еврейска родина в Палестина. Сега когато вие слушате за това, за т.нар. Балфурска декларация, вие си мислите, че става въпрос за някакво обществено заявление и анонсиране. Съвсем не е така.

Балфурската декларация представляваше едно писмо от лорд Балфур до лорд Лайънел Уолтър Ротшилд. Изследователите казват, че това писмо всъщност било написано от лорд Ротшилд и неговия чиновник, банкера Алфред Милнър. Важно е да се разбере това. Едно от най-значителните тайни общества на 20 век е с името “Кръгла маса”. Основата му лежи във Великобритания, но клоновете му се разпростират в целия свят. Обикновено “Кръглата маса” окончателно оркестрира връзките между Групата на Билдербергите, Съвета за Чуждестранни Връзки, Трилатералната комисия и Кралския институт за международни отношения. Колко учудващо е, че гореспоменатия лорд Балфур е бил член на тази Кръгла маса, докато Алфред Милнър е официалният водач на Кръглата маса след смъртта на Сесил Родес, а самата Кръгла маса е била основана от лорд Лайънел Уолтър Ротшилд. И така тези тримата стоят в основата на Балфурската декларация от 1917 г.

Две години по-късно през 1919 г., стигаме до Версайската мирна конференция близо до Париж, където е събран Елита на Кръглата маса от Великобритания и САЩ. Хора катоАлфред Милнър, Едуард Мандел Хаус и Бернард Барух се срещат за да представят своите страни на една подобна среща, решаваща как светът трябва да се промени в резултат на войната, която преди това са създали. И така, те решават да наложат непосилни репарации – плащания за Германия, като по този начин осигуряват колапса на следвоенната Ваймарска република, на фона на невероятните икономически колапси в резултат на обстоятелствата, довеждащи по-късно Ротшилд – Хитлер на власт. И това става докато в Париж всички тези илюминати, членове на Кръглата маса се срещат в хотел “Мажестик”, за да започнат след това процес на създаване на нови образования: Група Билдерберги – Съвет за Чуждестранни Връзки – Кралски институт за международни отношения – Трилатерална комисия. Всичко това е като една мрежа. Също така те решават във Версай, че ще поддържат създаването на Еврейската държава в Палестина. Така както аз съм го показал в моите книги, всеки един от тях е или принадлежащ на Ротшилдовата линия или пък е контролиран от тях."

 

Евреите-ционисти в края на 60-те г. оцениха, че вече социализмът става скропостижно ненужен. Социализмът, интернационализмът трябваше да бъдат заменени с нещо друго. Но с какво? Глобализъм? Още не. Рано му беше. Или още не беше измислен. По точното е, измислен, но неизкристализирал, в аморфно състояние.

 

Както остроумно отбелязва [4], (38-39 стр.) самият Ифандиев:

“Десетилетия наред...

Исках да илюстрирам умишлената заблуда, в която интернационалната левитска мафия вкарва човечеството, чрез насаждане на идеологеми от типа на нищо не значещите на практика измислени термини от рода на либерализъм, социализъм, комунизъм, фашизъм, нацизъм или на модния днес глобализъм”

Действително, при такава каша на световен идеологемен бульон, след Втората Световна Война се появи кратковременен вакуум. Тогава, умният иначе полски евреин, Бжежински започна да твори теорията на конвергенцията. Досущ като Карл Маркс през 60-те г. на 19-ти век. Идеологията на Бжежински се хареса на СЕЗ, а САЩ (Западен Израел) почти без закъснение да я прилага на практика на световното експериментално поле. Нещо повече, Бжежински вече говори за неоспоримата глобална власт [7], (93 стр.).

Ама разбира се, че е така. Конвергенцията е свършила своята работа, даже предсрочно. Социализмът не можа плавно и сам еволюционно да се смие до някакъв непонятен (и за самия Бжежински, когато твореше теорията си) строй, а трябваше някак си “революционно” да се срине, чрез падане на стени, нежни и цветни революции, а в Румъния – с ешафодна революция.

У нас – скромно – само с нощен пленум, чрез подбрани и съгласувани със съветския посланик Шарапов и американския посланик Пол Солански, лица.

 

И така – вакуумът, започнал от средата на 50-те, вече го няма. На дневен ред е глобализма. И Бжежински нагло го казва [7], (106 стр.):

“Американското превъзходство в налагането на всеобхватен политически процес ... внушава представата за Америка като единствената свръхсила в рамките на новия социален ред. Този световен “ред” обаче все още предстои да се формира, макар и да съществува глобална йерархия на властта, макар Америка да е на върха на тази йерархия и макар тя днес да е основната каталитична (бел. Н.Т. – въплащаваща понятието за националност) държава. Налице е един глобален органичен процес, разкъсващ националните граници и насърчаващ глобална политика...”

 

Досущ, както императивно ни внушаваше през 70-те своята теория за конвергенцията. Някой да си спомня за нея, някой да говори за нея? Дори той не говори за своята рожба. Тя изигра своята роля, допринесе за ерозията на тоталитарните общества, а сега няма, по фарисейски, да се хвалим, я! Нека не забравяме все пак, че д-р Бжежински е един от умните войнстващи световни ционисти.

 

Друг много важен фактор, по темата за апогея, е световната явна и скрита масонска общност.

В началото на 20-ти в. отново се определя политическия идеал на "свободните зидари":

"Целта, към която ще се стремят всички масони, е атеистичната република, основана на всеобщото масонско братство на народите и страните". Според масонските идеолози това може да се постигне "само в социализма и комунизма, приложени в цялата им широта".

В "Конвенция на Великия изток на Франция" от 1912 г. четем:

"Ние сме длъжни да обединим всички републиканци и в съюз с комунистите да изобретим програма за действие." А в Бюлетин на Великата ложа на Англия от 1922 г. се декларира, че "масонството, благодарение на което са станали националните революции, ще съумее в съюз с левите да произведе и интернационалната революция". Целта на тази революция е "подготвяне съединените щати на Европа, като първа крачка към съединените щати на света, и създаване на свръхнационална власт."

(из Решения на световен масонски конгрес, Париж, 1917 г.)

 

В раздел III. Денационализация  [12] са дифенирани девет точки за нас, българите:

 • ·                     1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.
 • ·                     2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.
 • ·                     3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.
 • ·                     4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).
 • ·                     5. Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.
 • ·                     6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.
 • ·                     7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”.
 • ·                     8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.
 • ·                     9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.

 

Тук към списъка на Ифандиев [2] включващ:  “измислени термини от рода на либерализъм, социализъм, комунизъм, фашизъм, нацизъм или на модния днес глобализъм”  трябва да прибавим и посочения в т.1 интернационализъм. Но, Ифандиев като, че ли е прав, интернационализма е изтъркано, остаряло понятие, заменено с глобализъм – ново по форма и съдаржание.

 

А алкохолизираният масон Вежди Рашидов, министър на културата, не ипълнява ли стриктно т.9 ? Турчинът-българофоб Вежди Рашидов членува в ложата Светлина 002 - град София.

Хайде сега помислете, кой постави един тотален алкохолик-турчин  на такъв важен пост – Министерството но Културата на Р. България.

Нямате отговор?

Ами прочетете по-горе т. 1, 2 и 9 от решениятя на тайния световен Еврейски конгрес, проведен в Москва през 1988 г., също тайно!

 

Иначе, родното масонство навлиза в нов етап от своето съществуване през 1992 г. Тогава, през м. май, група български граждани са приети в немската ложа "Лесинг" (Мюнхен) и стават основоположници на новото регулярно българско франкмасонство. След завръщането си в България те основават през 1994 г. ложите "Светлина", "Зора" и "Сердика", със седалище в София. През 1996 г., също в столицата е инсталирана и ложата "Заря", както и "Черноморски приятели" във Варна. Всички тези ложи се легитимират с патент на Обединените Велики ложи на Германия.


Естествената преграда пред осъществяването на масонския идеал са именно религията и националните държави. Затова основната дейност на масонството, особено през последните два века, е насочена най-вече към унищожаването на тези два фундамента на човешкото общество. Антихристиянската същност на масонството е заложена още в неговия зародиш, в който са синтезирани всевъзможни езически учения и фарисейски догми. Два са основните начина, по които се осъществява масонското богоборство - проповядване и възпитаване на безразличие към религията и Църквата, и прокламиране на открит атеизъм.

Първият е дело предимно на английските масони, според които:

"в наше време човек си избира свободно вяра" (Нова книга на Конституцията на Андерсън).

По втория начин се развива романското масонство, което в даден етап разкрива истинското лице изобщо на масонството, тъй като открито обявява война на Бога и Неговата Църква.(т.5 и т.6)

За “свободните зидари” обединена Европа е първата крачка към създаване на световни съединени щати и наднационална власт. А тържествуването на човека може да стане чрез “Война против Бога”.

Или, обобщено, световната явна и скрита масонска общност допринася чрез унищожаването на тези два фундамента на човешкото общество: религията и националните държави достигане на световни съединени щати, наднационална власт и обща религия.


Обединена Европа е първата крачка към за това и води до Обединени Европейски Щати.

 

А САЩ ? Те също вече се третират двуяко от много анализатори.

Така че, не можем ли в действителност да третираме САЩ (Съветски Американски Щати) двуяко? А именно:

 • ·                     (1) САЩ без СЕЗ = САЩ
 • ·                     (2) САЩ със СЕЗ = ЗИ

Или, САЩ, при хегемонията на Световното Еврейско Задкулисие (СЕЗ), се превръща в Западен Израел.


Допускам, че така е вече планирано да стане и с Европа в бъдещите 30-100 г.!

 

Но. В неочаквано появилия се буферен времеви период от 50 г., СЕЗ залага вече на идеологическия тогава евфемѝзъм – Нов Световен Ред (НСР).

Веднага след 1950 г. (Израел беше създаден през 1948 г.) започна дефанзивната разработка за унищожаването на вече ненужния социализъм.

 

Процесът за реализация на социални експерименти в световен мащаб, в неговите два аспекта:

 • 1.                  Изграждането фундамента и утвърждаване на дипола “Социализъм<<<:>>>Фашизъм”, и последащото му разрушаване, когато стана ненужен вече след изпълнение на неговата специфична мисия;
 • 2.                  Катализиране на двата процеса – на изграждането на фундамента и на неговото разбиване - чрез две световни войни,

може да се представи схематично за Столетието  19/20 така:

Капитализъм[19в.]>>>поражда>>>Социализъм>>>поражда>>>Фашизъм>>>поражда>>>Втора световна война>>>унищожава>>>Фашизъм = Капитализъм[20в.] + Социализъм,

 

т.е. диполът “Социализъм<<<:>>>Фашизъм” вече не съществува, тъй като е изиграл своята историческа роля. В социален аспект, обаче остават взаимно противопоставящите се системи (разбира се, задкулисно и винаги под диктовката на СЕЗ), като единствен дипол:

 

Капитализъм[20в.]<<<:>>>Социализъм

 

И тук, във времевия вакуум 1949-1991, се намесва НСР. Умният евреин Бжежински, чрез своята сътворена вече теория на конвергенцията, е подготвил прилагането на НСР, който се вклинява в системния дипол Капитализъм[20в.]<<<:>>> Социализъм, постига с много голям успех за СЕЗ, целите си, като довежда до унищожаване на ненужния социализъм. Този процес тече вече 21 години - от 1989 г. и по прогнози води до Капиталистически Социализъм в бъдеще.

Или, схематично след  вклиняването на НРС, диполът се трансформира в еднополюсна компонента:

 

Капитализъм[20в.]<<<:>>>Социализъм = Капиталистически Социализъм

                                          ^

                                           |

                                        НСР

 

Или: В бъдеаще един световен “единний строй” = Капиталистически Социализъм.

 

Не споря за наименованието на строя, може да бъде Социалистически Капитализъм или нещо каквото да е. Както и да го кръстят. Кръсници от СЕЗ дал Господ.


Сигурен съм обаче в едно - че вече е заложен недвусмислено, като неназован още "единний" световен строй. Рано му е за дифиниране. Все пак глобализма е в момента в действие и не е изпълнил своята роля, по алгоритъма, заложен от програмистите от СЕЗ.

 

В книгата си “Истината ще ви направи свободни” [6] Дейвид Айк пише, че:

"Според Новия Световен Ред трябва да се създаде Световното правителство, спрямо което всички нации да бъдат колонии.

Тази Игра каквато представлява Планът, е позната като Великото Дело през вековете или Новия Световен Ред. Понастоящем се търси начин как да се внедри Световното правителство, спрямо което всички нации ще бъдат колонии. Търси се начин за установяване на централна банка, единна валута, световна армия, както и световно население с вграден микрочип във всеки гражданин на света, свързващ го към главния компютър. Това което се случва днес, е като кулминация на манипулацията, която е протичала постепенно разлиствайки се, от хиляди години насам.

Сега, 3 300 години по-късно  човечеството отново получава възможност събитията да се обърнат в негова полза. Затова Битката е така ожесточена. Йехова /IHWH, Яхве, Саваот - нека си го кажем направо/ се страхува да не загуби престола, узурпиран от него. Йехова е дал на своите слуги заповед: "В атака!" И те атакуват, строят техния Нов световен ред, който не е нищо друго, освен увековечаване на старото Зло. Съдете сами:

Основите на "Новата култура" /или "културата" на Новия ред/ отначало се внушават на подсъзнателно ниво. Посредством произведенията на масовата култура, консумирана най-вече от младежта. Насаждат се преди всичко не конкретни мисли, а възприемчивост към следчовешкото, в което трябва да преобладават агресивността и култът към силата. На прицел са младите. Утрешният ден не бива да им се струва неестествен. И "те" го творят - зъл и агресивен. Безжалостен. Насилнически свят.”

В друга своя публикация “Кой реално управлява света?” [7], Дейвид Айк казва:

“Хората не въстават срещу това, че не са свободни, тогава когато те мислят че са свободни (!!!).

Ако погледнете коя да е организация от днешните, ще видите че всички те са структурирани като пирамиди. Тези от тях, които се намират в ниската част на голямата пирамида, нямат и представа в каква, и за каква организация реално работят. От своя нисък етаж те просто вършат своята работа, всеки ден ходейки на работа и от работа вкъщи. Хората от ниските етажи на пирамидата не знаят как и по какъв начин се осъществява връзката им с другите хора над тях и как това допринася за общия модел и насока. Само много малка част от тези, на върха знаят насоката и връзките. Така по този начин малцина могат да манипулират хиляди в една организация, развиваща се по план за която хилядите даже и не знаят че съществува. Това е глобалната версия на онова, което манипулира милиони по един и същ начин.”,

като завършва:

“... На кръстопът в човешката история сме! Бихме могли да изберем свободата или да изпаднем под контрол на глобалната фашистка държава, представляваща много по-глобална версия на нацистка Германия.

Това не бива да се случи, но за да бъде то спряно е необходимо да бъдат отстранени част от веригите.”

 

Тук е нужно ли е да подчертавам, че има евреи и евреи. Дейвид Айк е английски евреин-антиционист и един ярък геополитически анализатор от световна величина.

 

В книгата на Олег Платонов, “ Почему погибнет Америка”  [10], четем:

“Въпросът за създаване на Световно правителство и глобално управление изчерпателно се разглежда в т. нар. стратегическа инициатива на Световния форум. В докладите на равина А. Херцберг, сенатора на САЩ А. Лранстон, бившия главнокомандващ на стратегическите сили на САЩ Л. Бътлър бяха повдигнати въпроси относно необходимостта от изготвяне на “нова архитектура Глобалната сигурност,'', която те тълкуват като осигуряване на условия на паразитно съществуване на юдео-масонската цивилизация за сметка природните ресурси на цялото човечество и сломяване съпротивата на Третия свят, несъгласен с приемането един нов световен ред. Изказвайки благи пожелания относно разоръжаването, лидерите на Световния форум са имали предвид едностранното разоръжаване на армиите на онези правителства, които не са съгласни да се подчиняват на диктата на САЩ и другите западни страни. Било е изказано предложение за налагане чрез ООН на международен закон за забрана на продажбата на оръжия и стратегически компоненти в страни, където се “нарушаватчовешките права'' или на власт са “диктаторски режими.'' Равинът Херцберг, бивш заместник председател на Световния еврейски конгрес, предлага инициативата за “Хартата човешките задължения'', която по същество се свежда до поклонение  пред космополитните ценностите на Западния свят, на отричане на християнската същност и на патриотизма.

Универсалната духовна криза на човечеството е счетена от Световния форум през 1996 г. не като унищожаването на християнската цивилизация от юдео-масонския свят, и като съпротивление на голяма част от човечеството в опитите да му се налагат космополитни ценности и чужд начин на живот. В докладите на религиозните философи, В. Кийн, М. Палмър, вече споменатия от мен деятел  на Международното световно задкулисие Г. Хамбург, западната ценностна система, основана предимно на еврейската култура, се разглежда като отправна точка за цялото човечество, а  всека конфронтация срещу нея, като остарял, реакционен поглед към живота.

С. Кийн, например, предлага Световния форум да приеме такова решение за екологичните проблеми на Земята:

“Ако ние намалим населението на света с 90%, тогава не ще има хора, които да причиняват увреждане на околната среда.''

Това предложение беше посрещнато с аплодисменти от присъстващите. (б. пр. -  Това е т.н. доктрина “Златен милиард”... )

(бел. Н.Т. – забелязвате ли глупостта на Кийн, на която даже ръкопляскат - населението на света от 90% от хората, които само дишат и работят за 10% интернационални грабители с техните технологиии, довеждащи до екологичните проблеми на Земята - ДА ИЗЧЕЗНАТ КАТО ЗАМЪРСИТЕЛИ, а 10-те % интернационални грабители с техните технологиии, замърсяващи Земята – ДА ОСТАНАТ  КАТО “ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ”? “Глупост” ли или стратегия?)

Най-важната характеристика на всички конференции, известни като Световния форум е анти-християнска ориентация. Личностите в Международното световно задкулисие явно  демонстрират негативно отношение към заветите на Исус Христос. Позицията на християнството не е била отразена в нито един от докладите.В много изказвания доминира мнението на представители на религията “Нов век” (Нью эйдж), което е в действителност, сатанински- пантестическим учение, близко до атеизма. Повечето участници изразили сатанинския комплекс на ''строителей на Вавилонската кула, дркларийки “ истината” за религия на бъдещето, в което няма място за заповедите на Спасителя, а само удобно представяне за Бог космополит-бизнесмена, пристрастен към придобиване на богатство с цената на страданието и дори смъртта на голяма част от човечеството.

Елитът от последователи на религията ''Нов век'', към която принадлежи самият председател на Световния форум Дж. Харисън, беше представена на конференция на тази световна организация, от такива звучни на Запад имена, като музикантът от “Нов век” Д. Денвър, актьорите Ш. Маклейн и Д. Уивър, писателят (главно сатанински, мистични книги за прераждането на душите) Д. Чорпа, основателят на Института Есалем M. Мърфи, футурологът Д. Нейсбитт, директорът на Институт за мир Робърт Мюлер, ръководителят на сектата “Dianetics” Б. Хъбърд. Представителят на религията ''Нов век'', Д. Денвер, фактически откри първата конференция, пеейки песен заедно с детски хор - ритуална песен в духа на ''Нов век''. Във всички големи издания на “нововековниците” се чувстваше тона на проблема за регулиране на числеността на населението на Земята, заявен от  гуру-философът C. Кийн, чрез водещите говорители на конференцията Б. Гарман (председател на Института за духовни науки, гуруто на психоделическата наркомания от 60-те години) Д. Шигэн, М. Мърфи.

В началото на 1997 г. е утвърдена напълно структурта на управление на Световния форум. Общото ръководство се упражнява от президента Д. Гариссон и от председателя на Управителния съвет Михаил Горбачов, състоящ се от 17 съпредседатели и от Съвет от 10 човека. Към тези ръководни органи се причислява Международен Координационен Съвет на 44 лица и Координационен Съвет от 16 души в Сан Франциско, Оперативното управление на организацията се осъществава от Директорат от 14 души. Общият брой на Световния форум е 100 души, както изглежда, немистична за Михаил Горбачов цифра, тъй като още на първата конференция на тази организация, той говори за необходимост от създаването на “Световната Мозъчният тръст или от “Съвет на мъдреците” от 100 души.

Така че, можеще ли да не дойде на бял свят формирания от Международното световно задкулисие и Михаил Горбачов ”Съвета на мъдреците”?

Съпредседатели на Михаил Горбачов, в частност, са били членове на Съвета за Международни Отношения, бившият щатски държавен секретар Д. Бейкър и M. Еделман, члена на клуба на Билдербергите, бившият министър-председател на Холандия Р. Люберс, члена на Тристранната комисия, бившият министър-председател на Япония, Я. Накасоне, вдовицата на израелския министър-председател Л. Рабин, вдовицата на един от предателите на арабски свят Ануар Садат, Д. Садат, един от стълбовете на космополиточеската информационна система в света и като член на всички възможни структури на Международното световно задкулисие T. Търнър.

Структурата на Директората, освен вече посочените членове на Съвета за Международни Отношения Дж. Харисън и А. Восбринк, са още С. Донован (президент на Института Есалем, “Нов век”), Д. О' Нийл (президент на Центра за обновяване на ръководствата), Т. Рабин (президент информационной корпорации ''Фокус медиа''), Б. Седлих (президент корпорации ''Рейчем'').

В Съвета към председателството на Световния форум са включени такива известни личности в Международното световно задкулисие, като членовете на Съвета за Международни Отношения: Бившият лидер на мнозинството в щатски сенат (1988-1994) Д. Митчел, бившият сенатор (1969-1993) А. Кренстон, президентът на Американската академия на науките Б. Албертс, футурологът и писател Д. Нейсбитт.

В Международния координационен съвет се открояваше членът на Съвета за Международни Отношения: Л. Браун (президент  на “Волд Вотч Инститют”), Ф. Мастер (председател на “Фонд Горбачов” в Холандия), С. Райнсмит (президент на фирма “Райнсмит энд ассошиейтс”, А. Виляр (директор на сп. “Латино-Американски бизнес доклади”), В. Уелч (главен редактор на “Уърлд Таймс”).

По такъв начин “мъдреците” от ”Съвета на мъдреците” ...

Горбачов беше главно действащо лице от Международното световно задкулисие, особено на Съвета Международните Отношения, които допринасяха без съмнение много по въпроса за световната  значимост на същността и целите на организацията. Това се потвърждава и от състава на спонсорите на ФОНДАЦИЯ “ГОРБАЧОВ”, в това число глобални масонски структури като фондация “Рокфелер”, фондация “Карнеги”, фондация “Глобално общество”, фондация “Натан Къмингс”, телевизия Си Ен Ен, както и корпорации, чиито президенти са  част от  Международното световно задкулисие: “Шеврон”, “Джонсон энд Джонсон”, “Паккард”, “Продиджи”, “Оксидентал петролеум”, “Бритиш эйъруейс” и др.

НОМЕНКЛАТУРА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СВЕТОВНО ЗАДКУЛИСИЕ И НЕЙНИЯ СЪСТАВ

Общият брой на лидерите на четирите основни организации на Международното Световно Задкулисие е, според моите изчисления, не по-малко от 6000 души. Това са членовете на Съвета за Международните Отношения, на Тристранната (Трилатералната) комисия,  на Клуба на Билдербергите и на ФОНДАЦИЯ “ГОРБАЧОВ”.

Но, би било погрешно, да се прибавят всички тези хора към състава на Световното Правителство. Нашето изследване показва, че такива, от шестте хиляди, са не повече от 500 души. Това са хората, които членуват във върхушката на всичките по-горе организации, които имат огромна власт да приемат глобални решения  по въпросите на международната политика, икономиката и културата.

Останалите 5500 изпълняват две важни функции: на първо място да са един вид Съвет за Световното правителство, а от друга страна, да са инфраструктура на тайната власт и да влияят задкулисно при световно управление във всички сфери на живота на Човечеството (схема 1).

Разбира се, диапазонът на агентите на влияние зад кулисите в света е много по-широк. То не обхваща само действителните членове на основните, за тази цел, международни

организации, но много други структури (да не говорим за тайната международна еврейска масонска организация-ложа “Бнай-Брит” и други масонски ложи), създадени или контролирани от лидерите на Международното световно задкулисие. Тези агенти на влияние в света са десетки хиляди. Само, непосредствено в САЩ, организациите на

Международното Световно Задкулисие са десетки. Сред тях, специално можем да отбележим, са: Фондация "Карнеги", Фондация “Рокфелер”, “Брукингс “ институт, Асоциация “Кисинджър”, фондация “Азия”, “Аспен” институт, Център за международна политика, Център за национална политика, Център за международно политическото развитие, Асоциацията на външната политика, “Хъдсън” институт, Щатски националния институт, Американският институт за бизнес-предприятия, Съвета за международно развитие.

Международното Световно Задкулисие създаде нещо като властови номенклатурен център с обхват, много по-ефективен и гъвкав, отколкото този, който бяха изобретили еврейски болшевики в СССР.”

Д-р Петер Бахмайер своята публикация “Източна Европа и Новият Световен ред“ [11] пише:

“През 80-те години на XIX век се стигна до големия план, предвиждащ съюз между Англия и Франция с Русия, с цел – разрушаването на Централна Европа. Както показа Ренате Римек (Renate Riemek), този план беше развит от една група около принца на Уелс, по-късния крал Едуард VII (Eduard VII), заедно с лорд Рандолф Чърчил (Randolf Churchil) и главата на династията Ротшилд в 1887 година. Планът предвиждаше провеждането на „социалистически екперименти“ на Изток, като в Югоизточна Европа бъде създадена една балканска федерация.”

...

“Почти всички народи на Източна Европа днес са под политическо, икономическо и духовно културно влияние на западните сили, които преследват само своите егоистични цели, а не действителните нужди на тези народи. Въпреки това, никъде другаде съпротивата срещу НСР не е така голяма, както при руснаците и източноевропейските народи. Нещо, което западните средства за масова [дез-] информация премълчават. За нас (б. а. – германците), духовните връзки и сътрудничество с тях са именно поради тези причини от решаващо значение: „Цялото бъдещо културно развитие е въпрос на връзката между Централна и Източна Европа.“

А защо да не прочетем написаното от Дъглас Рийд в книгата му “Спорът за Цион” [9] за Грандиозния план на двадесетото столетие?

Ще бъдем потресени!

Искам да се спра на края на книгата, върху последните думи на Дъглас Рийд. Нека се замислим! Един нормален човек би направил поклон след като изчете този пасаж.

Ето го и пасажа, представляващ финал за книгата на Дъглас Рийд - Заговор на Правдата:

“Така аз прекарвам остатъка от моите дни в Южна Африка Изживях своя живот и сега единствения ми личен интерес в тази разразяваща се глобална мелодрама, би могъл да бъде само един надпис върху моята надгробна могила: “Почина от естествена смърт.” Моите стремежи в личен план винаги са били твърде скромни. Не разчитам в повечето случаи на нищо.

Заговорът за който говоря е достигнал да такива мащаби, че нищо не би могло да го спре на този етап. Огромно количество от хора във властта са въвлечени в него. Докато тези хора стоят на пулта на властта, ние ще продължаваме своя път към екзекуция. И тъмнината ще очаква своето спускане отгоре. Когато това се случи, тогава вече ще бъдем принудени да започнем всичко отначало. И да започнем работа по нашето възраждане. Аз познавам много добри хора, които са готови още отсега за това възраждане.

Слугите на пресата и телевизията биха нарекли това “контрареволюция”.

Но истинското му име би било “Заговор на Правдата.”

 

Ето как Дъглас Рийд, в главата Еврейската душа [9], описва първата половина на 20-ти век и какво настъпва след споменатия вакуум от световен идеологемен бульон след Втората Световна Война  и през 50-те години:

“Първите петдесет години на "еврейския век" са оказали естествен психологически ефект върху еврейската душа, която отново е в насилствен безпорядък. Този безпорядък е направил шовинисти маса от евреи, които преди сто и петдесет години, като че ли изглеждаше, имаха ангажименти в развитието на човечеството. Те, като че ли са отново в плен (повтарящите се "пленничества" на евреите винаги са били плен от старейшините и кредото за изключване от общността им, а не от заплахата  от чужденци-настойници). В ционисткия плен и под натиска на старейшините, те бяха подготвени и превърнати  в най-експлозивната сила, записана в историята. Историята на този век, с неговите войни и революции, чиято развръзка тепърва предстои е длъжна и трябва да се даде отговор на шовинизма на Талмуда, който има своите корени във Второзаконието (Deuteronomy).”

 

Даже той го нарича "еврейския век" и говори още през 60-те г. за поредния плен на евреите.

Е, няма ли връзка всичко това с налагания сега -10-те г. на 21-ви век - НСР?...


Д-р проф. Йохан Галтунг, създател на Международния институт за изследвания на мира (РКЮ) в Осло през 1959 г., в интервю [16], твърди:

 • ·                     "Според някои данни, след 1945 година САЩ са унищожили между 12 и 16 милиона човека, за да съхранят своя икономически натиск…"

И според него:

 • ·                     “Империята САЩ загива през 2020-та”.

Ето част от пространното интервю дадено от проф. Галтунг на 15 юни 2010 във Вашингтон за независимото тв предаване „Демокрация сега” на Ейми Гудман, излъчвано от повече от 700 тв, радиостанции, кабелни мрежи:

"Галтунг: – Това е империя, изправена срещу стената, империя в отчаяние, империя, бих казал в предсмъртна гримаса. Моето предсказание е тук, в тази книга, наречена „Залезът на империята САЩ и после какво?” и то е, че тя ще издържи до 2020-та година. През 1980 г. аз предсказах, че съветската империя ще се разпадне в най-слабата си точка – Берлинската стена за не повече от десет години и това се случи през ноември 1989, а съветската империя я последва. Моето предсказание сега е подобно, но за империята САЩ и, че това може да доведе до процъфтяването на Републиката САЩ.

Когато правих прогнозата през 2000 г., аз прогнозирах 25 години. Но междувременно за президент бе избран Джордж Уокър Буш, а неговите тесногръди възгледи са чист фундаментализъм, което ме накара да съкратя периода с пет години, защото този човек ускорява събитията… Започна три войни – война срещу тероризма, война срещу Афганистан и война срещу Ирак. И това се случва след като САЩ не победи във войната в Корея и загуби войната във Виетнам. Това прави вече 5 войни от голям мащаб – много типично е за залеза на империите, когато нещата тръгнат по този начин. Когато ме попитахте как съм определил времето, трябва да ви кажа, че съм правил сравнителни анализи на упадъка и гибелта на много империи… И трябва да ви кажа, че империите изгряват и залязват много по-бързо в наше време… Двете римски империи – западната и източната преживяха векове, но днес всичко става по-бързо. Американската империя се появи през 1898 навличайки си обущата на вече умиращата или дори мъртва вече испанска империя, така че разглеждаме феномен на възраст 110 – 112 години, който ще бъде мъртъв, както вече казах към 2020 г.

Гудман: – Вие задавате в книгата си един реторичен въпрос – Фашизмът на САЩ или процъфтяването на САЩ? – какво точно имате предвид?

Галтунг: – Това което наблюдаваме в момента е интензификацията, разширяването[на имперските позиции] – специални части, увеличаващи присъствието си във от 30 до към 45 държави. И това е точно каквото трябва да се очаква, усилие да се пробва експорт на проблемите, казвайки, враговете са навън и ни дебнат, вместо да се признае очевидното – ние изградихме конструкция, конструкция, която отмира от само себе си… Ако ти се опиташ да доминираш над света икономически, военному, политически и културно едновременно, в такова усот САЩ НАТО и армията на ЕС

Следващите 10 години ще са цяла епоха на хаос и безпътица за народите – всички ще изплащаме греховете и алчността на финансовия капитал и световните банкови кърджалии, действащи под знамето на империята САЩ. Не бива да се заблуждаваме – империята няма да рухне в 10 ч. и 35 м. на 10 юли 2020 г. Това е процес, който се развива продължително, включително и в момента. Вследствие на това развитие, нещата ще се влошават все повече, и за съжаление, страданията за цялото човечество все повече ще нарастват. Подчертавам последното, защото имперската пета колона в България, боклука на българската нация, титлуващ себе си „политически елит&илие, не можеш да издържиш твърде дълго. И тъкмо това е ситуацията в момента. Сега, в този период, който следва, ще има фашистки реакции, не е невъзможно да има и военен преврат в САЩ от десни сили, не е невъзможно в този период.

Вижте аз съм по-скоро оптимистичен… Аз мисля, че[след гибелта на империята] щатите ще влязат в процъфтяващ период – вижте какво стана с Англия, която се раздели със своята империя през 1965 г. – процъфтява. Русия се раздели със своята империя през 1991 г, и макар да имаха тежък период по времето на Елцин, сега Русия е добре, великолепно се развива!..."

Според Галтунг, 14-ТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОИТО ЩЕ УСМЪРТЯТ ИМПЕРИЯТА САЩ са:

І. Икономически противоречия

 • 1. Между икономическия растеж и разпределението на доходите
 • 2. Между производствената и финансова икономика
 • 3. Между производство/разпределение/потребление и природата

ІІ. Военни противоречия

 • 4. Между американския държавен тероризъм и тероризма
 • 5. Между САЩ и съюзниците им
 • 6. Между стремежа на САЩ за хегемония в Евразия и триъгълника Русия-Индия-Китай
 • 7. Между доминираното amp;rdquo;, от 20 години ни е прикачил към имперската каляска, а ние, като народ не можем да намерим сили да се обединим за да излъчим качествени водачи на нацията. И както винаги в новата ни история, сме на страната на губещите…

ІІІ. Политически противоречия

 • 8. Между САЩ и ООН
 • 9. Между САЩ и ЕС 

IV Културни противоречия

 • 10. Между американското юдео-христианство и исляма
 • 11. Между САЩ и старите цивилизации
 • 12. Между САЩ и европейската елитна култура

V. Социални противоречия

 • 13. Между щатските корпоративни елити и работническите класи от безработни и самоосигуряващие се
 • 14. Между старата генерация и младежта

 

Ето какво пише Лоурънс Велвел [15], ректор на Масачузетското юридическо училище в Андовър:

„Ние се имаме за миролюбива нация, това ни набиват непрекъснато средствата за масово информиране и преди всичко правителството” .

“Като се имат предвид всички войни, водени от САЩ, направо е абсурдно, че не се определяме като държава, стремяща се към война”,

добавя ректорът.

Според учения:

“Втората световна война несъмнено е била необходим конфликт, но след това САЩ е участвала във войната в Корея и Виетнам, в секретните войни в Лаос и Камбоджа, в първата война в Персийския залив, в Афганистан и втората война в залива и Ирак. Освен това САЩ нахлуваха, бомбардираха или изолираха Панама, Гренада, Куба, Хаити, Сомалия, Судан, Босна, Косово., Сърбия и Либия. Накрая „обявиха" и глобална война с терористите по света.”

В списание ("The Long Term View" Велвел пише:

„Ако Съединените Щати бяха човек, а не страна, ние бихме казали, че той е някакъв шизофреник или най-малкото и изпаднал дълбоко неменяемо състояние, щом се брои за миролюбив пред лицето на този дълъг списък."

Ректорът продължава:

“Днес САЩ харчат за въоръжените си сили повече, отколкото целият свят заедно. Или поне повече, отколкото 21 държава с големи отбранителни бюджети, сред които Китай,Великобритания, Русия, Германия, Франция, Япония, Италия и Израел.”

“Американците не само постоянно се намират в състояние на война, но на всичкото отгоре вярват, че воюват само за справедлива кауза”,

твърди Велвел.

„Ние вярваме, че винаги воюваме единствено за Божието дело и затова сме длъжни да воюваме, иначе демокрацията, свободата и икономическото благосъстояние ще бъдат загубени",

пише той.

И добавя, че на истината не се позволява да излиза, тъй като

„ще унищожи нашия идеализиран образ, който имаме за самите себе сил Несъмнено, голямата част от света – вероятно голямото мнозинство други страни – не ни счита за миролюбиви. "

Ректорът отбелязва, че втората война в Персийския залив оказва въру обществеността въздействие, което е противоположно на това, което Щатите предполагаха.

„Войната накара мюсюлманите – особено обикновените араби – да ни намразят още повече от преди.

Между причините, поради които Америка така често воюва, пише Велвел, се съзира икономическият империализъм, желанието да се запази превъзходството, прославянето на войната от медиите, гордостта, глупостта на националните водачи и липсата на готовност да бъдат преследвани в съда за техните военни престъпления. А също и очевидната неспособност да се учат от миналите грешки.

Велвел припомня 1898 година във връзка с икономическия империализъм, когато на американската икономика й потрябват нови пазари и въглищни пристанища, тя започва да увеличава рязко военноморските си кораби в угода на експортната си търговия.

„Нищо не се е изменило оттогава, освен, че днес наричаме същото глобализация и я защитаваме, защото уж носи богатство на всички, а всъщност тя само увеличи бедността на много народи.”

Според него, първата война в Персийския залив е

...водена заради петрола, а не за това, да се спре тиранията на Саддам Хюсеин, въпреки лъжливите опити на президента Буш да представи всичко като борба за свободата на Кувейт, който в най-добрия случай може да се нарече автокрация". Велвел счита, че мнозина, ако не и мнозинството американци „не са способни да признаят, че ние сме империалистическа държава, обаче това твърдение безспорно е вярно от 1898 г. (когато е водена испано-американската война)".

Ученият предупреждава:

„Само ние сами, а не някакъв враг ще отслабим и разрушим собствената си страна с помощта на постоянните войни, ако все пак не престанем да пропагандираме войната, от което получаваме удоволствие вече цели 100 години".

Велвел цитира президента Линкълн, казал:

 „Ако съдбата ни е замислила разоряване, ние сами трябва да бъдем неговият автор и извършител. Като нация на свободни хора, ние трябва да преживеем това време или да свършим със самоубийство".

Велвел прави уговорката, че ако критикува САЩ за прекалената им любов към войната, това не значи, че той самият е пацифист.

„Статията е основана върху гледната точка, че ние често воюваме по недостатъчни поводи, с твърде редки добри резултати и доста чести лоши такива",

уточнява авторът.

 

След непрекъснат, постоянен и линеен възход на Нещо си и достигане на някакъв апогей на Нещото, науката сочи непрекъснат, постоянен и линеен спад или главоломен срив на същото това Нещо. Зависи от катализаторите  на останалото Човечество...

 

От нас, истинските човеци на Света, зависи дали този “единний световен строй” на СЕЗ ще бъде реализиран през 21-ви век или не. Или - бавно или бързо разпадане на новата “Римска империя”.

 

Защото те, ционистите, са го казвали много ясно през Столетието 19/20:

 

-------- Блументал, Judisk Tidskrift, 57, Sweden, 1929:

"Неотдавна нашият народ даде на света нов пророк. Той има две лица и носи две имена: едното е Ротшилд- лидер на всички капиталисти, а другото е Карл Маркс- апостол на тези, които искат да унищожат всички останали."

-------- Райнхолд Нибур, Реч пред Еврейския институт по религия, New York, October 3, 1934:

"Някои го наричат марксизъм. Аз го наричам юдеизъм."

-------- Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924:

"Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят."

-------- Проф. Ф.А.Осендовски, The Nineteenth Century and After, p.29, London,January,1926:

"Често се споменава, че юдеизмът е движещата сила на комунизма. Това не е нищо ново, то се знае и е съвсем естествено... Не може ли да се предположи, че юдеизмът ще стане разрушителен елемент в държавите, в които винаги са го преследвали? Вродената склонност към интрига, към хитрост, към конспирация и почти непостижимото търпение, с което очакваме часа на отмъщението, са характерните черти на "предопределения народ".

-------- Ген. Моше Даян:

"Нашите бащи постигнаха границите, които бяха признати при подялбата на Палестина. Нашата генерация постигна границите от 1949г. След шестдневната акция успяхме да стигнем Суец, Йордания и Голанските възвишения. Това не е края. След настоящото прекратяване на огъня ще има и други. Те ще се разпрострат зад Йордания и до Ливан, а може би и до централна Сирия." 

 

Това подтвърждава тезата, че диполът "Юдаизъм<<<:>>>Комунизъм" е съществувал, съществува и сега. Независимо от това, че диполът "Социализъм<<<:>>>Фашизъм" прекрати давността си с края на Втората световна война, а диполът "Капитализъм[20в.]<<<:>>>Социализъм" се срина през 1989-91 гг.

 

Д-р проф. Уилиам Пиърс, в радиопредаване "Гласове на американските дисиденти" от 12-ти Август, 2000 г.) по American Dissident Voices Radio, казва:

“Днес ние ще видим какво един евреин има да каже за трика на холокоста. Евреинът се казва Норман Финкелщайн. Той е професор в Сити Университета на Ню Йорк, САЩ и е с леви убеждения. Също като някои други евреи с леви убеждения, той е скаран с - както той го определя като фашистко правителство - правителството в Израел. Повече от това, аз вярвам, е неговата загриженост от това, че алчните и амбициозни евреи ще забогатеят още повече и ще докарат катастрофа на главите на всички евреи. Той е особено загрижен, че мита за холокоста ще бъде развенчан и ще има за резултат неочаквано бурната реакция на не-евреите срещу евреите. Той би искал да обезвреди тази работа преди да е избухнала. И така Финкелщайн току що публикува книга за тази цел. Заглавието и е: “Индустрията на Холокоста”, и неговите събратя евреи хич не са щастливи заради това. Всъщност те искат кръвта му. Това е книга динамит. Излезе от печат през юли тази година. “

Сега този дипол - "Юдаизъм<<>>Комунизъм" - е квинтесенцията на СЕЗ и както Дейвид Айк анализира [6], че:

"Според Новия Световен Ред трябва да се създаде Световното правителство, спрямо което всички нации да бъдат колонии".

А в заключение, пак той твърди [7] :

“... На кръстопът в човешката история сме! Бихме могли да изберем свободата или да изпаднем под контрол на глобалната фашистка държава, представляваща много по-глобална версия на нацистка Германия.

Това не бива да се случи, но за да бъде то спряно е необходимо да бъдат отстранени част от веригите.”

Все пак сега сме 21-ви век, 10-те години...

Утре са 20-те, 30-те ... години.

“На кръстопът в човешката история сме!”,

както ни удря по главите, нас немислещите хора по света, един истински евреин и антиционист, Дейвид Айк...

 

По нактоящем, много от тайните на СЕЗ и юдео-масонския ционизъм, грижливо пазени от векове, са вече разкрити.

Благодарение на различни обстоятелства ...

Благодарение и на многото истински и честни евреи - антиционисти или бивши ционисти, като Бенжамин Фрийдман, Дейвид Айк, Хенри Макоу, Израел Шамир, Норман Финкелщайн , д-р проф. Уилиам Пиърс и плеада други.

 

Благодарение и на световната интернет мрежа.

 

И благодарение на Дъглас Рийд [9] (491 стр.):

“Безусловно, тъй като светът очевидно няма да приеме Талмуда, евреите би трябвало най-после да приемат света такъв, какъвто той е."

Ще завърша този анализ с думите на Дейвид Айк:

 “НА КРЪСТОПЪТ В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ СМЕ!”  

и с някаква светлина в тунела:

21-ви век е вече друг

Демонстранти от цял свят се обединиха срещу банкери, финансисти и политици, които според тях са виновни за глобалните икономически проблеми, които изпращат милиони хора в крайна бедност и нищета. Организаторите обясниха, че на 15 октомври хората от 719 града в 71 страни протестират срещу породената от кризата несигурност и действията на големите корпорации.

 

Припомням, че протестите започнаха от сърцето но световните еврийски банкери в Ню Йорк - Уолстрийт, където в средата на септември започна кампания „Окупирай Уолстрийт", след което се разпространи в други градове в САЩ.

Image Occupy Wall Street demonstrators rally in Time Square in New York

Isabel Valesco, 4, of Queens, sits on her father's shoulders as she is among the thousands of protestors joining the Occupy Wall Street rally in Time Square to call for the end of corporate greed on October 15, 2011 in New York City. Similar demonstrations are being held today around the world as protestors call for a reform in capitalism policies.

 

Image

The movement, which started Sept. 17 with a few dozen demonstrators who tried to pitch tents in front of the New York Stock Exchange, has spread to cities around the world (The Washington Post)


В последните дни стана ясно, че из интернет пространството американските активисти са поели инициатива за вдигане на населението и в други райони на света.

 

Ето на 15.10.2011 какъв е света:

 

Image В Италия... 15.10.2011

 

Очаква се стотици хиляди да излязат по улиците на Италия, след като вчера правителството на Берлускони отново издържа вота в парламента.


Image В Полша... 15.10.2011

 

Image В Германия... 15.10.2011  

Чакам този протест от дълго време - от 2008 г. Постоянно се чудех защо хората не предприемаха мерки и защо това трябваше да се случи 3 години по-късно",

каза 28-годишният редактор Даниел Шрайбър от Берлин.


Image В Швеция... 15.10.2011

 

Около 4000 души се събраха на мирни демонстрации пред Лондонската стокова борса, съобщи организаторът на протеста Кай Уаргала.


В Нова Зеландия и Австралия също започнаха протести, докато в традиционно резервирана Азия за сега протестите са по-слаби.


Около 3000 души са излезли в най-големия град в Нова Зеландия Окланд да покажат негодуванието си от алчността на корпорациите и незадоволителната система, а 200 души в столицата Уелингтън.


В Сидни Австралия близо 2000 души, включително представители на групата на Аборигените, комунисти, синдикати демонстрират своята неприязън към политическите решения.

Аз мисля, че е нужна истинска демокрация. Те не искат корпорациите да влияят на политическите решения. Искат политиците да поемат отговорност",

обясни Ник Карсън, говорител на кампанията „Окупирай Мелбърн", където са се събрали близо 1000 души.

Стотици излязоха в столицата на Япония Токио, включително и демонстранти срещу атомната енергия. Десетки се събраха в столицата на Филипините Манила, скандирайки пред американското посолство „Долу американският империализъм... Филипините не се продават".


Повече от 1500 души в Тайван потвърдиха чрез социалните мрежи, че ще се съберат пред Тайванската стокова борса.

Ние искаме да покажем на хората как те са контролирани и как борсите се манипулират",

изтъкна организаторът на движението Кимба Ветен.


Над 30 граждански групи организират демонстрации в столицата на Южна Корея Сеул.

Ние протестираме най-вече заради световните икономически проблеми. Нуждаем се от идеи, за да решим проблемите по света",

изтъкна Артур Фрагосо, един от протестиращите в Южна Корея.


В столицата на Индонезия Джакарта много хора се събраха пред американското посолство. Някои от тях носят маски.

Ние искаме да покажем, че американският режим, империалистическата система трябва да бъде разрушена",

каза Руди Даман, ръководител на Международна лига за борба.


Организират се протести и в големите градове на Кения, Южна Африка, Франция, Русия, Мексико и Венецуела.


В София протестиращите бяха едва 50


Image София ...15.10.2011

 

На фона на масовите протести, обхванали редица държави днес, в София едва 50 души се включиха в отбелязването на Световния ден на протеста.


Два пъти повече бяха служителите на реда, които ги ескортираха по време на протестното шествие. То започна от НДК и премина по бул. "Васил Левски" до Народното събрание и храм - паметника "Александър Невски".


Марин Маринов, председател на Съюза на частните детективи и организатор на инициативата, обясни, че целта е да се подпомогнат протестите в целия свят, насочени към постигането на истинска демокрация и спирането на финансовия натиск, оказван върху гражданите.

"Искаме реална демокрация тук и сега" - това го казват по цял свят и ние също го повтаряме, не само защото сме го прочели в интернет. Мисля, че в България също е толкова необходимо, както примерно в Мадрид или Ню Йорк. Разликата е, че ние сме по-бедни от тях и трябва повече да го искаме",

коментира той.

             

              Днес ние българите спим много по-дълбок робски сън от когато и да е. Продажници, овце и чуждопоклонници е имало и тогава, но е имало и Паисий, и Софроний Врачански, и Неофит Рилски, и Раковски, и Левски и Ботев...

              Сега ги няма.

              Да не говорим, че докато под турско робство врагът е можел да бъде ясно очертан – империята, в наше време врагът приемаме като пръв съюзник и чакаме кротко да ни оправи живота.

              Като Боко Тиквата и сие, и сиетата преди него...


Към замечталите се по САЩ и "великата" демокрация...


Позовани източници:

[1]. F. Tupper Saussy, “Rules of Evil: Useful Knowledge About Governing Bodies”, Harper Collins, New York, 2001.

[2]. Д-р Збигнев Бжежински, “Извън контрол”, Обсидиан, ISBN 954 8240 08 4, С., 1994.

[3]. Георги Ифандиев, “Спомени за изгубения живот”, т.1, VirtuaWorx, 2007.

[4]. Георги Ифандиев, “Световното правителство”, т.2, Юнион 21, С., 2005.

[5]. Douglas Reed, "Behind The Scene", Noontide Press, AK, USA, 1976.

[6]. Дейвид Айк, “...и истината ще ви направи свободни” В частичен превод: http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=78

[7]. Дейвид Айк, “Кой реално управлява света?” В частичен превод: http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=78

[8]. Д-р Хенри Makoу, “Хитлер беше божи дар за Израел” - http://www.savethemales.ca/hitler_was_a_godsend_for_israe.html.  В частичен превод: http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1035&Itemid=8

[9]. Douglas Reed, “The Controversy of Zion”, Dolphin Press (Pty) Ltd., Durban, First published in 1978 - http://knud.eriksen.adr.dk/

[10]. Олег Платонов, “ Почему погибнет Америка”, ISBN 5 85346 029 3 LR 030411, 1997. В частичен превод: http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=959&Itemid=78

[11]  Източна Европа и Новият Световен ред? - http://ruvr.ru/main.php?lng=bul&q=2503&cid=157&p=27.04.2009

[12]. Bachmaier Peter, Osteuropa und die Neue Weltordnung, Deutschland in Geschichte und Gegenwart, 41. Nr. 4, Grabert-Verlag, 1993, 8-12. В частичен превод: http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=953&Itemid=77

[13]. Програма за унищожение на българския народ,-  http://evreite.blog.bg/politika/2010/04/26/programa-za-unishtojenie-na-bylgariia.534815

[14]. David Icke "Was Hitler a Rothschild?" - http://www.davidicke.com - (http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/hitler_was_a_rothschild.htm)

или

(http://prernalal.com/banned%20books/David%20Icke%20%20Was%20Hitler%20A%20Rothschild.pdf).

 В частичен превод: http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=501&Itemid=78

[15]. Лоурънс Велвел, "Саморазрушаващата се Америка", - http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Itemid=78. В оригинал: "Why Is America In So Many Wars?" –

http://www.infowars.com/why-is-america-in-so-many-wars/.

[16]. Д-р проф. Йохан Галтунг, "Империята САЩ загива през 2020-та",  В частичен превод: http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=8

[17] Никола М. Николов, "Тайните протоколи", ISBN 954-799-200-7, София, 1993.

 

Цитати за послеслов:

Из Протокол номер 9 на Тайните протоколи на ционските мъдреци [17]:

"Ние сме в основата на всички терористични акции. При нас служат лица с всякакви възгледи, с всякакви становища- възстановители на монархии, демагози, анархисти, социалисти, комунисти, социалдемократи и всякакъв вид утопични мечтатели. Ние сме ги впрегнали всички, като всеки от тях със собствената си задача се стреми да преобърне, да обърка всякаква установена държавна или религиозна форма на ред. Чрез тези действия всички държави са подложени на трусове и хаос. Те са готови на всякакъв компромис, за да получат мир и спокойствие. Но ние няма да им дадем мир, докато открито не признаят нашето международно Свръхуправление, и то с подчинение, гарантирано от изготвените от нас документи, съдържащи задължителни за изпълнение решения."

 

Из Протокол номер 11 на Тайните протоколи на ционските мъдреци [17]:

"Каква е целта на тази наша политика, която сме планирали и натъпкали в главите на гоя (бел. Н.Т. - гоя е всеки не евреин, на иврит - животно), без да им дадем каквато и да е възможност да разберат истинското й значение? За какво, ако не за да получим по заобиколен път за нашето разпръснато племе това, което е непостижимо по Правия път? Това е главното и основното, за което ни служи нашата организация на ...тайното масонство, което не е добре познато, и целите на което дори не са толкова много, колкото се предполага от тези животни гоите, вкарани от нас в "шоуто" на армиите от масонските ложи с цел да се хвърли прах в очите на техните народи... Бог (бел. Н.Т. - бога на евреите е Йехова или Яхве по древноеврейски) ни е определил за негов избран народ и ни е дарил с най-големия възможен подарък: да бъдем пръснати по целия свят, за което всички мислят, че е най-голямата ни слабост, докато всъщност от това произлиза цялата ни сила и мощ, която ни доведе пред прага на върховната световна власт."

 

 

Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:149 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).