The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » Онлайн запознанства

България » Артефакти по българските земи

ГРЪЦКАТА "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" Е ИМИТАЦИЯ НА ТРАКИЙСКАТА Изпрати E-mail
България - Артефакти по българските земи
Дата на публикуване: 16 Юли 2011
Публикацията е прочетена: 17834 пъти

Едно мургаво племе претендира пред света, че е измислило културата, спорта, театъра, литературата, науката и въобще почти всичко за което се сетим

 

Разбира се, цивилизации и култури е имало по света от далечни времена и е нелепо някой да си приписва авторство.


Как обаче стоят нещата на Балканите и откъде се появява "гръцката цивилизация"?
Всъщност тя си е тук, когато гърците се населват по нашите земи.
Те не донасят почти нищо ново, защото почти всички постижения, които си приписват, са налице от по-рано при местните народи на Балканите и Анатолия.


Когато гръцките пирати започват да  пристигат по южните брегове на Балканите и Мала Азия, тук от векове процъфтява цивилизацията на "пеласги" и други народи - сродни помежду си малко или много.


Микена – местна пред-гръцка цивилизация.


Градежа и архитектурата са същите като при "траките"

Микена. Разкритите главни порти


Примерите за заемането на цивилизация са най-различни.

Пеларгик е име на древен квартал в Атина - до Акропола, а самия Акропол, според древногръцките автори  е строен от пеласгийски  архитекти.


Хълмът Акропол до квартала Пеларгик в Атина - изграден от "пеласгийски" архитекти - в квартала на местните пред-гръцки жители


ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ

Бюст на древен "гръцки" борец с обръсната глава и чумбас: Берлин - , изложба на тракийската култура

  Тези древни пеласгийски спортисти от остров Тера също се считат за участници в олимпийските игри от съвременната наука:


Предгръцкото население организира подобни спортни игри още отпреди идването на гърците. Гърците ги възприемат именно от местните.


В Античността във Варна и други черноморски градове са провеждани спортни игри в чест на тракийския бог Дарзала, наречени дарзалеи (дарзалии).

"The Ancient Olympics


ОМИР И "ИЛИАДА"

Проблемът с елините в "Илиадата" е, че термина "Елада" се споменава ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПЪТ в тази иначе обемиста книга. Има съмнение, че е вмъкнат по-късно от гърците Ономакрит и Поликрат на о. Самос, където е обработена и записана устната дотогава традиция на "Илиада".


ПАНТЕОН

БОЖЕСТВА ИЛИ ГЕРОИ?

Днешните учени - археолози и историци - имат навика да обявяват за култ почти  всичко при древните и да намират божества навсякъде. Една от причините е научната догма, че само древните юдеи могат да имат монотеизъм, а за всички други древни народи той е забранен от съвременната наука.
Тази статия няма да се отклонява в темата кой персонаж е древно божество и кой е герой. Тя има простичката цел да посочи не-гръцкия им произход

Херодот казва, че елините са заели от пеласгите повечето от боговете си.


ЗЕВС ПЕЛАСГИЙСКИ 

Първото споменаване на Зевс в гръцката литература е от Омир - той го нарича Зевс Пеласгийски.

Страбон: "А пеласги са се наричали най-ранният от всички народи, които са владеели Елада. И поетът се изразява така: „Зевсе Додонски, царю пеласгийски…”


Тракийска плочка със Зевс и Хера

Страбон, География – кн. 7

Додона е древен град на пелгарите (пеласгите) със светилище на Зевс.

С това старите гръцки автори потвърждават, че са заели своя върховен бог Зевс от старото местно население: пелгарите - българите - кратко, ясно и недвусмислено. 


ХЕРМЕС

"Гръцкия бог" Хермес отначало е тракийски герой:

Според Херодот, Хермес е праотецът на тракийската аристокрация.
Царете на траките се кълнели в неговото име.

"...тракийските благородници имат специален култ към Хермес, кълнат се в неговото име и дори твърдят, че произхождат от него."  (Херодот - История, Книга втора)


Хермес и Асклепий

 В най-дълбока древност негърци са носели имена посветени на Хермес - по произход името не е гръцко.
Хермиона е майка на Земела (тракийската богиня на земята).
Най-вероятно името на тракийският владика на Пловдив Св. Ерм и старобългарската фамилия Ерми са от един произход. източник


Българската сурвачка и древният  кадуцей

от Милош Сидоров 

Тракийското име на бога Хермес/Ермис вероятно е гласяло Герман и се е запазило и до днес в българския език - в многобройните топоними Герман, Джерман, Герма и Грамада на цялата ни етническа територия. Среща се в песенния фолклор и в някои обреди (Герман/Джерман градушкар).


Кадуцеят (жезълът) на Хермес е един от най-старите символи. Виждаме го върху най-старите монети, които човечеството познава - монетите на древните трако-пелазгийски народи: дероните и одрисите.


ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Според някои тракийското име Ермес означава "богат на стада, имащ стада". ЕР отговаря на нашата дума яре, диалектно ери, а МЕС означава "имащ". За първи път името на Хермес е документирано върху плочица с древната балканска писменост "Линеар Б". Изследователят Дж. Чадуик чете оригиналния надпис Е-МА-А като "хермаxас". Той може да се чете и като ЕРМААC.

Декадрахма от тракийското племе дерони
(520-480 г. пр.н.е.)
Монетата от с. Садовик

е с изображение на Хермес, застанал прав зад два вола и надпис "дерро".
Първите монети, отсечени по българските земи са дело на траките и датират от V в. пр.н.е.
Днес подобна на кадуцея е българската сурвачка:

 
   


Българската сурвачка и древният кадуцей

 Днес кадуцеят е символ на медицината:

...

Дионис

 

"Гръцкия бог" Дионис е тракийски герой, името му е Загрей.

Дионис и Земела

-

сребърна кана от с. Борово, Русенско.

Съкровището от Борово


ДИОНИС-ЗАГРЕЙ - ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ?

Когато гърците заемат нашите герои, те ги митологизират, обожествяват и ги откъсват от реалната история. Съставят им нови митологични "биографии". 
Нашите прадеди обаче гледат на тях по съвсем друг начин - за тях те са исторически личности и част от историята им - царе, жреци и герои.


Това е едно от най-ясните  свидетелства , какъв е техния произход. Митовете се раждат около действителни личности, а не обратното.

Един пример:


ДИОНИС И ТРАКИЙСКИЯТ ПОХОД КЪМ ИНДИЯ

Автор:sparotok

Първоначало Дионис е бил тракийски цар, след смъртта му е героизиран. 
За старите автори той е известен и като велик завоевател. Според тях, той стигнал чак до Индия, покорил местното население и построил град на име Ниса. За далечното пътешествие свидетелстват Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон... Луций Ариан разказва, че Дионис е основател на древна индийска цивилизация.


За да може Херодот да нарече индийците най-големия народ, някой го е снабдил с тази информация - той не е пътувал из Централна Азия.
В индийските предания (пурани) са споменати богоподобните бригус - митични бойци колесничари, почитащи огъня и дали го на хората.


Облечените в сияйни доспехи тракийски колесничари са били страховита гледка  за местното население. Името им напомня на тракийския етноним бриги, чиито най-древни земи са Юго-Западна България и Македония. Според Хезихий родното място на Дионис се намира в Южна Тракия. Т.е. Дионис е роден в древна Бригия и е бил цар на бригите.
Счита се, че култът към бога на виното и плодородието е възникнал първо при бригите (фригите).


 АПОЛОН

Слънчевият бог Аполон (Белен), изобразен върху фиала от Рогозенското съкровище


Според Омир стените на Троя били построени от Аполон.


ТРАКИЙСКИЯ ГЕРО И ГРЪЦКИТЕ ХЕРОСИ

Днес Тракийския конник е наричан с гръцката дума "Херос" - от тракийската "Геро(й)". 
В превод Херос означава точно каквото разбираме - герой.
(Че конникът е тракийски никой не спори. Че траките не са наричали героите си
"херои", защото това е гръцко произношение, също никой не спори.)

У гърците тракийските Герои стават Хероси и търпят различни промени:


"ХЕРОСИ
В религиозните представи на древните гърци херосите били смъртни хора, които заслужили с подвизите си безсмъртие и се превърнали в полубогове, които можели да закрилят и подпомагат хората.
Най-прочут от всички гръцки хероси бил Херакъл, чиито подвизи формират един
от най-популярните цикли в гръцката митология."

Щеше да е хубаво, ако беше и вярно...

 

Бронзов бюст на Херакъл със златни ябълки в ръка - част от колесница, намерена в Чирпанско


Херакъл често е изобразяван в сцените от тракийските съкровища в България.
А някои тях са от дълбока древност.
На някои сцени той вдига ритон заедно с Дионис.

Целият му живот е свързан със средата на траките. Според легендите, преразказани в гръцката митология, Херакъл бил ученик по музика на брата на Орфей - тракийския певец Лин.

Тракийските владетели секат монети с изображение на Херакъл.
Никой не издава монети с чужди герои.

 

Херакъл се бори с Немейския лъв

  Херакъл се бори с Немейския лъв - релеф на позлатена сребърна чиния от Панагюрското съкровище


Изображението е взето от книгата на Спас Мавров "Пътят на пробудената душа или астрологията на траките".

Той дава примери за тракийския произход на Херакъл:

- Химн на Орфей посветен на героя.

- Легендата за Дванадесетте подвига на Херакъл (според автора те отговаряли
на 12-те зодии от календара на траките).

 

 

 Image Златен ритон, изработен като глава на елен. Върху шийката са изобразени две митологични сцени: Херакъл в борба с Керенитската сърна и Тезей в борба с Маратонския бик.


Панагюрско съкровище

 

 

Image Амфора-ритон с дръжки, завършващи под формата на кентаври. Върху долната половина на амфората са изобразени фигурите на Силен и малкия Херакъл в люлка, който убива две змии.

 

 


"НАРОДЪТ БОЛГ" - ИЗСЕЛНИЦИ ОТ БАЛКАНИТЕ В АНТИЧНОСТТААвтор: grigorsimov
/плевен онлайн портал


Вж. още:  ВЕЛИКАТА ТРОЯ, ИЛИ ДУХОВНИЯТ ТРИУМФ НА ПОБЕДЕНИТЕ...


‹ Предишен   Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:326 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).